HELSENORGE

Ane Kaurstad ansatt som assisterende divisjonsdirektør

Ane Kaurstad er ansatt i stillingen som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Kaurstad er utdannet anestesilege, og har bred erfaring innen prosjekt, kvalitetsforbedring og endringsarbeid både i divisjonen og på foretaksnivå. Hun har blant annet vært prosjektleder for utviklingsplanen i Sykehuset Innlandet, og er i gang med utdannelse i ledelse.

Bilde av Ane Kaurstad

Ane Kaurstad er ansatt som ny divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer

Kaurstad har fungert i rollen som assisterende divisjonsdirektør det siste året, og var én av til sammen fire søkere da stillingen ble lyst ut tidligere i høst.

Divisjonsdirektør Kari Mette Vika er glad for at Ane Kaurstad har takket ja til stillingen.

– Det var flere gode kandidater til stillingen, og vi er svært glade for å få med oss Ane Kaurstad videre som en del av ledergruppa i divisjonen. Hun har inngående kjennskap til klinikken gjennom det kliniske arbeidet, og har et stort engasjement for forbedringsarbeid. Gjennom ulike forbedringsprosjekter har hun opparbeidet et stort kontaktnettverk både i og utenfor Sykehuset Innlandet, sier divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kari Mette Vika.

Ane Kaurstad tiltrer stillingen umiddelbart og sier hun ser fram til videre arbeid for pasientenes beste.

– Jeg er glad for å få mulighet til å være med på å videreutvikle sykehusets tilbud for å sikre best mulig tilbud til pasientene og utnytte ressurser og kapasitet på en god måte. Jeg er svært motivert for oppgavene som venter. De ansatte er vår viktigste ressurs i arbeidet med å sikre pasientene god behandling, og jeg vil ta med meg erfaringer og perspektiver fra klinikken inn i det videre arbeidet, sier hun.