HELSENORGE

Ansatt på Tynset har testet positivt

En ansatt ved sykehuset på Tynset har testet positivt for covid-19.

Én pasient er isolert og tre ansatte er satt i karantene. Smitterisikoen ansees som lav som følge av gode smittevernrutiner.

Det må påregnes at noe planlagt behandling blir utsatt. Pasienter som får timen utsatt, vil bli kontaktet.