HELSENORGE

Ansatt smittet ved sykehuset i Elverum

En ansatt ved sykehuset i Elverum har fått påvist covid-19.

​Det ble umiddelbart kartlagt hvem vedkommende har vært i kontakt med og smittesporing igangsatt.

To innlagte pasienter er isolert som følge av smittetilfellet, og andre personer den ansatte har vært i kontakt med er varslet og satt i karantene.

Smittetilfellet medfører ingen endringer i driften ved sykehuset i Elverum. Det er strenge smittevernrutiner i alle sykehusets avdelinger, og det er svært liten risiko for smittespredning.

Kartleggingen har ikke avdekket noen sammenheng med smittetilfellet i forrige uke.

– Når en ansatt tester positivt for covid-19 er det gode prosedyrer for å følge opp med smittesporing, isolering og karantene på nærkontakter. Dette inkluderer også pasienter. Avdelingene har gode rutiner både for å begrense nærkontakt mellom ansatte og pasienter og å ha oversikt over hvilke pasienter den ansatte har vært i kontakt med. Avstandsregelen mellom ansatte på sykehuset er to meter der det er mulig å gjennomføre, sier direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen.