HELSENORGE

Åpning av ny modell for psykisk helsevern i Valdres

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og konstituert kommunedirektør Åge Sandsengen har signert en ny samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Nord-Aurdal kommune. Avtalen skal gi befolkningen i Valdres et enda bedre tilbud innen psykisk helsevern.

SAMARBEID: Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, og konstituert kommunedirektør Åge Sandsengen signerte 2. oktober en ny samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Nord-Aurdal kommune.

​- En av utfordringene innenfor helsetjenesten er å sikre pasienter mulighet for kontinuitet, helhet og medvirkning i helsetilbudet. Særlig gjelder dette pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. Dette krever samarbeid med pasienten og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi er derfor svært glade for at vi skal samarbeide med kommunene i Valdres om en ny modell for pasienttilbudet innenfor psykisk helsevern i Valdres, sa administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard. 

Fredag 2. oktober signerte Andersgaard avtalen med Nord-Aurdal kommune, som er vertskommune for Valdres lokalmedisinske senter og representant for samarbeidskommunene i Valdres. Signeringen fant sted på Valdres lokalmedisinske senter og markerte åpningen av ny modell for psykisk helsevern.

- Dette er viktig for Valdres og veldig spennende med tanke på framtidig utvikling av helsetjenesten. Det dere har klart å skape her, er tjenesteinnovasjon, sa Andersgaard.

- På vegne av kommunene i Valdres vil jeg takke Sykehuset Innlandet for at dere har fått til dette tilbudet i Valdres. Prosjektet som ledet frem til ny modell, har styrket samarbeidet mellom kommunene og mellom kommunene og Sykehuset Innlandet. Resultatet er blitt en bærekraftig modell som innebærer at innbyggerne kan slippe å dra ut av området de bor i, sa konstituert kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune, Åge Sandsengen.

Behandling nær der pasienten bor

Tilbudet til pasienter i den nye modellen vil være avhengig av pasientens psykiske lidelse og funksjonsnivå. Pasienter som har behov for døgnbehandling, vil bli ivaretatt lokalt på Valdres lokalmedisinske senter, ved de åpne døgnenhetene på DPS Gjøvik og de lukkede akutt- og psykoseenhetene på Reinsvoll, eller ved spesialavdelingene på Reinsvoll og Sanderud. 

Døgntilbudet som er etablert på Valdres lokalmedisinske senter vil samarbeide med et akuttambulant team, et FACT-team (gir behandling der pasienter er, når pasienten trenger det), et team innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, poliklinikk og psykisk helsetjeneste i kommunene.

- Det er viktig å være interessert i hverdagslivet til pasienter innenfor psykisk helsevern. Den nye modellen legger til rette for det, og det vil komme pasientene til gode, sa direktør divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl. - Med samlingen av psykisk helsevern og somatikk her i Valdres lokalmedisinske senter følger vi også opp et viktig mål i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Nytt FACT-team

Fredag 2. oktober var det også åpning av ny modell for ansatte ved DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres i Aurdal, og av FACT-teamet som er tilknyttet samme sted.

- Dere hjelper en gruppe mennesker til å lykkes med eget livsprosjekt, ta vare på helsen sin og skape gode sosiale relasjoner i livet sitt. Målet er at pasienten skal kunne leve livet sitt hjemme og ikke behøve innleggelse. Jeg er kjempestolt av dere, sa avdelingssjef ved DPS Gjøvik, Liv Hammerstad, da hun møtte det nyetablerte FACT-teamet.


Se flere nettsaker om fremtidens pasienttilbud på Helse Sør-Øst sin temaside