05-06-2018

Kurs, 28.05.2018-05.06.2018, Medisinsk avdeling, Lillehammer

Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer en gang i året kurs for pasienter med for deg med morbus crohn eller ulcerøs colitt. Kurset foregår over to dager.

Kurset arrangeres i samarbeid med LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) og Lærings- og mestringssenteret, SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap. Hvordan ta ansvar for livsstilsendring der det blir muligheter til å dele erfaringer med pasienter og pårørende i samme situasjon. En pårørende per deltaker er hjertelig velkommen.

På kurset vil du møte lege, gastrosykepleier, sosionom, ernæringsfysiolog og stomisykepleier. I teamet deltar en likeperson fra LMF.

Tid og sted

Mandag 28.5 2018 og tirsdag 5.6 2018
Sykehuset Innlandet Lillehammer
1 etg. rom 1007-1008 ved Auditoriet.
Husk å gå innom medisinsk poliklinikk for registrering i 3 etasje.

Egenandel på kr. 345,- for begge dagene, inngår i egenandelskortet. Pårørende betaler ikke.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Det serveres kaffe, te og en lett lunsj begge dager. Ved spesielle behov som for.eks matallergier, eller tekniske hjelpemidler gi beskjed ved påmelding.

Påmelding

Medisinsk undersøkelsesenhet Sykehuset Innlandet Lillehammer
Tlf: 61 27 25 55
Tilbakemelding senest: 18.5 2018

Program 28. mai.

10.00 Velkommen
Orientering og praktisk informasjon
Presentasjon av deltakere og kursledere
Forventninger til dagen

10:15 Den normale tarmfunksjonen v/sykepleier

10:30 Hva er Morbus crohn/ulcerøs colitt v/lege

12:00 Lunsj

12:45 Presentasjon av LMF, bruker representant: hvordan leve med sykdom           

13.45 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper

14:15 Oppmerksomhetsøvelser

14:55 Evaluering og avslutning

Små pauser blir lagt inn underveis. Forandringer i programmet kan forekomme.

Program 5. juni

10:00 Oppsummering og spørsmål

10:15 Finnes det trygderettigheter?  v/ sosionom

11:15 Alternativ behandling/ litt om forskning/ leve med IBD v/gastrosykepleier

12:00 Lunsj

12.45 Orientering v/stomisykepleier

13:10 Mat og Morbus crohn/Ulcerøs colitt v/ernæringsfysiolog

14:10 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper

14:45 Evaluering og avslutning

Små pauser blir lagt inn underveis. Forandringer i programmet kan forekomme.

Når og hvor

Dato
28.05.2018-05.06.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lillehammer
 
Kontaktinformasjon
Kristin Kirkestuen 905 58 196
Grete Bergum Storsveen  905 58 196
 
Mer informasjon
grete.bergum.storsveen@sykehuset-innlandet.no  

Program 28. mai

10:00 Velkommen
• Orientering og praktisk informasjon
• Presentasjon av deltakere og kursledere
• Forventninger til dagen

10:15 Den normale tarmfunksjonen
ved sykepleier

10:30 Hva er Morbus crohn/ulcerøs colitt
ved lege

12:00 Lunsj

12:45 Presentasjon av LMF
bruker representant: hvordan leve med sykdom           

13.45  Erfaringsutveksling
Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper

14:15 Oppmerksomhetsøvelser

14:55 Evaluering og avslutning


Program 5. juni

10:00 Oppsummering og spørsmål

10:15 Finnes det trygderettigheter?
ved sosionom

11:15 Alternativ behandling/ litt om forskning/ leve med IBD
ved gastrosykepleier

12:00 Lunsj

12.45 Orientering
ved stomisykepleier

13:10 Mat og Morbus crohn/Ulcerøs colitt
ved ernæringsfysiolog

14:10 Erfaringsutveksling
Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper

14:45 Evaluering og avslutning

Små pauser blir lagt inn underveis. Forandringer i programmet kan forekomme.

Fant du det du lette etter?