2019 Schizofrenidagen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 21.05.2019 , Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll

Basal Eksponeringsterapi (BET).
En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

Sted og tid

Salen, SI Reinsvoll
Presteseter, 2840 Reinsvoll

21. mai 2019 kl. 08.30-15.15

Målgruppe

Helsepersonell, brukere, pårørende, studenter og andre som er interessert i temaet.

Godkjenninger

Seminaret søkes godkjent for Klinisk spesialitet i Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Pris og påmeldingsinformasjon

Kursavgift inkl. mat og drikke, kr. 500. 

Bindende påmelding innen fredag 26. april 2019
Det er begrenset antall deltakere – påmeldingene registreres fortløpende.Program

Basal Eksponeringsterapi (BET)
En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser
 
09.00 Velkommen/orientering om dagen

09.15 Pasientgruppen, resultater, diagnostiske utfordringer
- Inklusjonskriterier: hvem kan nyttiggjøre seg BET?
- Eksistensiell katastrofeangst (EKa)
- Behandlingsresultater
- Reduksjon av tvang og medikamentbruk
- Kasuistikker
- Om diagnostikk og transdiagnostisk behandling
- Dynamisk Modnings-Modell (DMM) og tilpasning av behandlingen

11.30 Lunsj

12.15 BET som kombinert/integrert psykoterapeutisk og miljøterapeutisk behandlingsmodell
- Betydningen av kollektiv verdiforankring
- Kjente komponenter satt sammen på en ny måte for å utvide  psykoterapiens rekkevidde
- Eksponeringsprinsippet anvendt på alvorlige psykiske lidelser
- Prinsipper for medikamentell behandling
- Erfarings-basert utprøving av primærintervensjoner i BET
- Komplementær Ytre Regulering (KYR) som fundament i behandlingen
- Avlæring av atferdsforstyrrelser
- BET-retorikk: håndtering av suicidaltrusler

14.00 Hva skal til? Organisering og implementering
- BET-programmet: personalets og pasientenes ukeprogram
- Feedbackbasert Kollegaveiledning/Reflekterende team
- Implementeringsutfordringer

15.00 Oppsummering og avslutning
- informasjon om BET-utdanningene
- Spørsmål, kommentarer
(Pauser legges inn underveis)

Foreleser

Psykologspesialist og prosjektleder for BET-Prosjektet Didrik Heggdal har siden 1999/2000 vært ansatt ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF. Gjennom disse årene har Heggdal vært hovedaktør i utvikling og implementering av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). En overordnet målsetting med BET er å mobilisere antatt behandlingsresistente pasienters ressurser, redusere selvdestruktiv atferd, redusere bruken av tvang, og fremme disse menneskenes muligheter til et stabilt liv utenfor døgninstitusjoner. BET-tilbudet er nå organisert i en egen seksjon i Vestre Viken, BET-Seksjonen, samtidig som BET-teamet underviser, veileder og bistår andre seksjoner i foretaket.  Heggdal og hans team har etablert 2-årige nasjonale videreutdanninger i BET for hhv leger/ psykologer og høyskoleutdannet helsepersonell. Det er nå flere helseforetak i Norge som er i gang med etablering av et BET-tilbud, bl.a. Sykehuset Vestfold og Universitetssykehuset i Tromsø. BET har vært presentert internasjonalt en rekke ganger, bl.a. på konferanser arrangert av International Association for the Study of Attachment (IASA) i Cambridge/UK 2010, Frankfurt/Tyskland 2013 og Firenze/Italia 2018, og konferanser arrangert av Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) i Parma/Italia i 2011, Washington/US 2012, Melbourne/Australia 2013 og Minneapolis/US 2014. En rekke artikler om BET er publisert både nasjonalt og internasjonalt. Heggdal ble for sitt arbeid med utvikling og implementering av BET tildelt Norsk Psykologforenings psykologpris i 2017. I 2018 ble han tildelt ”Den store Inspirasjonsprisen” av Norsk Psykologforenings Akershusavdeling for sin innsats for å bedre tilbudet til mennesker som sliter med å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i psykisk helsevern.

Når og hvor

Dato
21.05.2019 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll
 
Innlegg fra
Didrik Heggdal, psykologspesialist 
Kontakt
Ann-Mari Kvalvik tlf: 61 14 74 14
 
Mer informasjon
annmari.kvalvik@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.