ABC traumekurs barn og ungdom

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 10.04.2018-11.04.2018

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse hos ansatte som jobber med barn og ungom.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker viktigheten av å holde barn og unge i skolen etter traumatiske opplevelser, og gi dem tilstrekkelig støtte (kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Kurset gir viktig kunnskap for personer som er tett på barn og unge med traumer som lærere, assistenter, spes.ped. kontakter, helsesøstere, PPT og ansatte i BUP. Elever med traumer får også pedagogiske konsekvenser og har behov for tettere oppfølging, støtte og møtt med forståelse i skolehverdagen.

ABC-kurs er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).


Sted og tid

SI Sanderud, Festsalen
10. og 11. april 2018 kl. 9.00- 15.15

Pris og påmelding

Pris kr 450, - inkludert kaffe/te og lunsj.
Kr 150,- for ansatte i SI.

Bindende påmelding innen 2. april 2018

Godkjenninger

Kurset er søkt godkjent hos NPF, Sykepleieforbundet og Den norske Legeforening.

Program dag 1

08.30 Registrering og kaffe/te

09.00 Hva er traumer? Hva er tilknytning? Reaksjoner på fare. Oppbygging av hjernen.

12.00 Lunsj

12.45 Traumesymptomer og dissosiasjon

Program dag 2

08.30 Kaffe/te

09.00 Stabilisering

12.00 Lunsj

12.45 Fra refleks til refleksjon. Triggere. Toleransevinduet. Trygt sted. Bearbeiding.

15.15 Avslutning

Når og hvor

Dato
10.04.2018-11.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sanderud
  
Innlegg fra
Gabriele Frøen, spesialrådgiver Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
Gabriele Frøen, spesialrådgiver
Stabsområde Fag, Sykehuset Innlandet
mobil: 472 88 871
 
Mer informasjon
epost: gabriele.froen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?