HELSENORGE

ADHD-kurs for foreldre

Sykehuset Innlandet, BUP Innlandet, Hamar arrangerer kurs for foreldre til barn med ADHD. Kurset er åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet.

Kurset vil ta for seg informasjon om diagnosen ADHD, hjelpetiltak, medisinering, informasjon om hjelpeapparat, stønader, brukerorganisasjoner.

Kursholdere er spesialpedagog og psykologspesialist ved BUP Innlandet, Hamar. Sosionom og overlege deltar også. Det blir innlegg fra ADHD Norge, samt brukerinnlegg.

Foreldre har rett til fri fra arbeid for å delta på kurset og kan søke om opplæringspenger fra NAV til sin arbeidsgiver.


Program

09.00 Hva handler ADHD om? ved Ebba Dahlman

10.00 Tiltak og tilrettelegging hjemme og i skole/barnehage v/ Ebba Dahlman og Marion Solbjør

11.30 Lunsj

12.00 Medisinsk behandling v/ Lydie Tannåneset 

13.00 Stønader og kommunale tiltak v/ Cathrine Robstad Hansen

13.45 Å være mamma til en gutt med ADHD v/ Ingvild Moberg

14.20 ADHD Norge v/ Irene Richardsen-Angen

14.45 Oppsummering og spørsmål


Fant du det du lette etter?