HELSENORGE

ADHD, kurs for foreldre til barn med ADHD

Kurset er åpent for foreldre med barn som har oppfølging fra BUP Innlandet.

Kurset vil ta for seg informasjon om diagnosen ADHD, hjelpetiltak, medisinering, informasjon om hjelpeapparat, stønader, brukerorganisasjoner. 

Kursholdere spesialpedagog Marion Solbjørg og psykologspesialist Ebba Dahlman, BUP Hamar. Sosionom og overlege fra BUP Hamar deltar også. Det blir innlegg fra ADHD Norge, samt brukerinnlegg. 

Foreldre har rett til fri fra arbeid for å delta på kurset og kan søke om opplæringspenger fra NAV til sin arbeidsgiver.


Program

09.00–09.45 Hva handler ADHD om? ved Ebba Dahlman

10.00–10.45 Tiltak og tilrettelegging hjemme og i skole/barnehage ved  Ebba Dahlman og Marion Solbjørg

11.00-11.30 Forts. 

11.30-12.00 Lunsj 

12.00 -12.45 Medisinsk behandling ved  LIS Lene Eriksen

13.00–13.30 Stønader og kommunale tiltak ved  Cathrine Robstad Hansen

13.45-14.15 Å være mamma til en gutt med ADHD  ved  Ingvild Moberg 

14.20 -14.40 ADHD Norge ved  Irene Richardsen-Angen 

14.45-15.00 Oppsummering og spørsmål 
Fant du det du lette etter?