Arrangementer

Arrangementer

 • Torsdag 22.10.
  PANSS

  PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

 • Fredag 23.10.
  Styremøte 23.10.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet gjennomføres fredag 23.10.2020 fra klokka 08.00 til 12.00.

 • Onsdag 28.10.
  VR i helse

  VR i helse-dagen 2020 arrangeres som en del av den nasjonale og nordiske konferansen Nordic VR Forum.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Tirsdag 10.11.
  KRISE 2020

  Krisekonferansen, som arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med DPS Gjøvik, har tema "Vold i nære relasjoner". I år arrangeres konferansen som videokonferanse.

 • Fredag 27.11.
  Styremøte 27.11.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Tirsdag 15.12.
  Styremøte 15.12.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 06.01.
  Hypothyreose mestringskurs

  Medisinsk avdeling Hamar arrangerer pasient- og pårørendeopplæring for deg med lavt stoffskifte. Kurset går over to dager.

 • Tirsdag 26.01.
  Styremøte 26.01.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Onsdag 27.01.
  TID kursholder

  TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

 • Torsdag 25.02.
  Styremøte 25.02.2020

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 18.03.
  Styremøte 18.03.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 18.03.
  TID erfaringssamling

  Oppfriskning og erfaringssamling - refleksjon om utfordrende adferd ved demens.

 • Torsdag 22.04.
  Styremøte 22.04.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Onsdag 19.05.
  Styremøte 19.05.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 17.06.
  Styremøte 17.06.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Onsdag 25.08.
  Styremøte 25.08.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Tirsdag 21.09.
  Styremøte 21.09.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 21.10.
  Styremøte 21.10.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 18.11.
  Styremøte 18.11.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Torsdag 16.12.
  Styremøte 16.12.2021

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agnda og styresaker publiseres en uke før møtet.

 • Astma - mestringskurs for foreldre

  Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspoliklinikken arrangerer mestringskurs/astmaskole for foreldre til barn med astma.

 • Diabetes, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.

 • EIBI - det virker

  Kurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.

 • Kols

  Målgruppe for kurset er du som har KOLS, uavhengig av sykdomsgrad. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal lære mer om din diagnose, for å forstå din situasjon bedre.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Fant du det du lette etter?