Astma - mestringskurs for foreldre

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kontakt Barne- og ungdomspoliklinikken, Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum


Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspoliklinikken arrangerer mestringskurs/astmaskole for foreldre til barn med astma.

Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Tid og sted

Kontakt Barne- og ungdomspoliklinikken

Sykehuset Innlandet Elverum, møterommet i sentralhallen i 1 etage.( til venstre for resepsjonen)

Målgruppe

Foreldre til barn/ungdom med astma.

Tema

  • Hva er astma?
  • Diagnose, symptomer og behandling
  • Aktivitet og astma
  • Innemiljø
  • Trygderettigheter
  • Inhalasjonsteknikk

Dialog og erfaringsutvekling.

Følgende faggrupper vil delta i kurset:
Lege, fysioterapeut og sykepleier. Det vil også være en representant fra Astma og allergiforbundet tilstede i løpet av dagen.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Søknad om opplæringspenger/bekreftelse til arbeidsgiver utleveres på kursdagen.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Pasientreiser eller ring 915 05 515.
For foresatte til ungdom over 16 år er det en egenandel på kr.351.-

 

Når og hvor

Tid
Kontakt Barne- og ungdomspoliklinikken
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset i Elverum
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum
 
Kontaktinformasjon
Ann Kristin Myrvold, spesialsykepleier
Barne- og ungdomspoliklinikken SI Elverum,
telefon 62 43 82 10
 
Fant du det du lette etter?