Barn og unge med epilepsi

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.11.2017

Barneavdelingen på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

Tid og sted

Fredag 10. november 2017 kl. 0900 - 1600

Sykehuset Innlandet Lillehammer, rom 1007 og 1008 (inngang til blodbank på baksiden av sykehuset, inngang og rett inn)

Kurset arrangeres i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionom-tjenesten, BUP SI Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Følgende faggrupper vil delta i kurset:

seksjonsoverlege barneavdeling, konst. overlege BUP, sykepleiere, sosionom og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.

Målgruppe

Pårørende til barn og unge med ny-diagnostisert epilepsi.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege og sendes til. (Henvisning må påføres navn og antall pårørende)

Program

(forbehold om endring)

09.00-09.10 Velkommen

09.10-10.10 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi.
Orientering om Norsk Epilepsiforbund, ved forelder og brukerrepresentant.

10.25-11.15 Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk, ved barnelege

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.45 Praktiske tiltak, ved sykepleiere

12.55-13.30 Orientering om rettigheter, ved sosionom SI

13.30-13.40 Erfaringsutveksling - rundt medisinbruk, anfallshåndtering, fysisk aktivitet, rettigheter eller andre aktuelle utfordringer

13.55-14.40 En ny hverdag - med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring, ved overlege BUP

14.40-16.00 Dialogutveksling med avslutning

Påmeldingsfrist 1. november 2017

Ingen egenandel for kursdagen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege og sendes til:

(Henvisning må påføres navn og antall pårørende).

Sykehuset Innlandet Lillehammer
Barnepoliklinikken (ved seksjonsoverlege Vesna Bryn)
Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer

Når og hvor

Dato
10.11.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Kontaktinformasjon
Seksjonsoverlege barneavdeling Vesna Bryn,
Telefon barnepoliklinikken: 61 27 20 13
 
Mer informasjon
Vesna.Bryn@sykehuset-innlandet.no.  
Fant du det du lette etter?