Brukermøte for rekvirenter

Fagseminar, 03.11.2016-08.11.2016

Laboratoriene i Sykehuset Innlandet har gleden av å invitere rekvirenter i primærhelsetjenesten til årlig brukermøte.

Ingen kursavgift, men vi ønsker påmelding innen onsdag 12. oktober 2016.

Program


14.00 Registrering, kaffe og frukt

14.30 Velkommen

14.45
MRSA, VRE og ESBL – årsaker til resistens og overvåkning av resistens,
ved Rolf-Arne Sandnes, avdelingsoverlege avdeling for medisinsk mikrobiologi

15.30 MRSA, VRE og ESBL – screening og smitteverntiltak,
ved Stine Kristiansen og Hilde Beate Knudsen, hygienesykepleiere

16.15 Pause med enkel bevertning

16.45 Indikasjoner for testosteronbehandling,
ved Ola Christiansen, seksjonsoverlege urologi Kirurgisk avdeling, SI Hamar

17.30 Cervixscreening og HPV.
Hva med pasienter som ikke passer inn i flytskjemaet?
ved Ok Målfrid Mangrud, overlege avdeling for patologi

18.15 Pause

18.30 Vitamin D og luftveisinfeksjoner,
ved Johanne Haugen, stipendiat

19.15 Innføring av RhD-typing og RhD-profylakse i Norge - nye rutiner,
ved Christian Erstad, lege i spesialisering, Jens Kronborg, avdelingsoverlege og Mona Rasmussen, overbioingeniør, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

20.00 Oppsummering

Parallellforelesninger

Vi vurderer parallellforelesninger for helsefaglig personell, med unntak av leger, ved tilstrekkelig påmelding. Dette vil i hovedsak dreie seg om praktisk informasjon rundt prøvetaking og forsendelse, mulighet for omvisning på laboratoriet og eventuelle andre ting det er ønskelig at vi informerer om.

Leger må følge ordinært program for å få godkjent kurspoeng.
  

Målgruppe

Leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.

Godkjenninger

Kurset er godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin av Den norske legeforening.

Når og hvor

Dato
03.11.2016-08.11.2016 
Klokkeslett
14:00-20:15
Sted
Sykehuset i Lillehammer
03.11 holdes møtet i auditoriet på SI Lillehammer.
08.11 holdes møtet i sentralhallen på SI Elverum
 
Kontaktinformasjon
Vibeke Fredagsvik
E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 61 05 02 00

Wenche Rønning
E-post: wenche.ronning@sykehuset-innlandet.no
Telefon 62 43 85 05
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
Fant du det du lette etter?