HELSENORGE

Brukerutvalgets dialogkonferanse

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer brukerorganisasjonene i Innlandet til den årlige Dialogkonferansen.

Målgruppe

Brukerorganisasjonene i Innlandet

Program

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen, 
ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør

10.30 Presentasjon av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, 
leder, nestleder og medlemmene presenterer seg

10.45 Helsefellesskap i Innlandet – innspill/dialog, 
ved Sverre Sætre, samhandlingsrådgiver

11.45 Lunsj

12.30 Framtidig sykehusstruktur i Innlandet – innspill/dialog,
ved
 Roger Jenssen, prosjektdirektør

13.20 Kaffepause

13.35 Hvordan arbeider Sykehuset Innlandet med å planlegge innholdet i en framtidig sykehusstruktur / OU-programmet – innspill/dialog,
ved
 Jens Schancke Dølør, programdirektør

14.25 Avslutning, 
ved Gunn Rauken, leder av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Fant du det du lette etter?