BUP-dagene AVLYST

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.05.2020-27.05.2020

Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene, årets viktigste møteplass for leger i BUP.

Sammenhenger og kontraster

Tid og sted

Quality Hotel Strand, Gjøvik 25.–27. mai 2020

Målgruppe

Leger i Barne - og Ungdomspsykiatrien (BUP)

Mandag 25. mai

10.00 Registrering

11.15 Velkommen, musikalsk innslag
ved Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik og Benedicte Thorsen Dahl, divisjonsdirektør

11.45 Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en fornuftig samfunnsøkonomi
ved Arne Holte, professor emeritus

Læringsmål B-054: Ha kunnskap om helsefremmende risikofaktorer for barn og unges psykiske helse

12.45 Lunsj

13.30 Forts. forelesning ved Arne Holte, inklusiv pause

16.00 Pause

16.15 Forts. forelesning ved Arne Holte

18.00 Tur med Skibladner inkl. buffé og underholdning
ved Jon Lotterud med flere spiller

Nachspiel på hotellet

Tirsdag 26. mai

07.00 ”Morgenbadets venner”. Morgenbad i Mjøsa.

08.30 Functional somatic symptoms in children and adolescents. Working with approximate knowledge: what we know, what we don´t know, and what we hypothesize.”
ved Kasia Kozlowska, professor, barne- og ungdomspsykiater

Læringsmål for LIS B-38 Somatoforme lidelser

09.45 Pause

10.00 Forts. foredrag ved Kasia Kozlowska

12.00 Lunsj

13.00 Psykisk helse for barn og ungdom som satsningsområde i internasjonalt bistandsarbeid
ved Staale Stavrum, FORUT
”Child and adolescent psychiatry in a least developed country: Nepal experience”
ved Arun Ray Kunwar, barne- og ungdomspsykiater, Nepal

Fyller deler av læringsmål BUP-008 Transkulturell forståelse

14.30 Pause

15.00 Årsmøte (til ca. 18.00)

19.30 Festmiddag i Kongressalen på hotellet
Østre Toten storband spiller

Onsdag 27. mai

07.00 ”Morgenbadets venner”. Morgenbad i Mjøsa.

09.00 Hypnose – en nyttig ferdighet for barne- og ungdomspsykiateren?
ved Helene Helgeland, barne- og ungdomspsykiater/overlege dr. med RH 

09.40 Evidence for the use of hypnosis in functional gastrointestinal disorders in children
ved Arine Vlieger, professor, barnelege

Læringsmål for LIS B-38 Somatoforme lidelser

10.25 Pause

10.40 The Dutch Protocol – how we practice clinical hypnosis at our hospital
ved Arine Vlieger, professor, barnelege

11.25 Pause

11.40 Innledning til paneldebatt
ved Helene Helgeland, overlege dr. med RH og Sjur Johansen, overlege, BUP Gjøvik

12.00 Paneldebatt. Veier videre: – hvordan få til et forpliktende tverrfaglig samarbeid om disse barna og ungdommene?
ledet av Mette Hvalstad, avd. overlege BUP Oppland

Deltagere: overlege dr. med Helene Helgeland RH, overlege dr. med Betty van Roy AHUS, overlege Jan Skandsen BUPA Stavanger, overlege dr. med Dag Sulheim barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer, overlege Sjur Johansen BUP Gjøvik, overlege dr. med Trond Diseth

13.00 Lunsj
Avslutning

Konferanseavgift og påmelding

Konferanseavgift alle 3 dager kr. 5.400,-
Deltagelse én dag 2.000,-
Deltagelse to dager 4.000,-

Elektronisk påmelding innen 18. mars 2020

Overnatting

Booking og betaling ved den enkelte deltager.
Quality Strand Hotel, Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
tlf. +47 61 13 20 00 / epost: q.strand@choice.no

Halvpensjon (søndag kveld - tirsdag):
1.635,- pr. pers. i enkeltrom
1.335,- pr. pers. i dobbeltrom

Quality Hotel Strand
Konferansen arrangeres på Quality Hotel Strand (Elvegata 2-4, Gjøvik), et fullservice konferansehotell som ligger ved Mjøsas bredder i hjertet av Gjøvik. Hotellet har takrestaurant, steakhouse, kino og kultursenter i samme bygg, og et flott og innholdsrikt spa. Frokost er inkludert.
Dersom hotellets overnattingskapasitet på 140 rom overskrides, har vi også en avtale med Clarion Collection Hotel Grand (Jernbanegaten 5, Gjøvik), som ligger midt i byen – bare 150 meter fra Quality Hotel Strand.

PS.Tidspunkt for kursoppstart og avslutning er tilpasset busstider til og fra Gardermoen og tog til og fra Oslo

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent som videre- og etterutdanning for LIS og overleger.

Forelesere

Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.

Dr. Kasia Kozlowska er barne- og ungdomspsykiater ved The Children`s Hospital i Westmead, Australia, professor ved Universitetet i Sydney, og klinisk forsker ved The Brain Dynamics Centre, Westmead. Hennes interessefelt er behandling av barn og unge med somatiske symptomer og deres familier, integrering av tilknytningsteori og systemisk tenkning i klinisk praksis, nevrobiologiske faktorer ved fryktreaksjoner og dissosiasjon, samt oppfølging av barn og unge med kjønnsdysfori.

Dr. Arine Vlieger er barnelege med utdannelse fra Utrecht, Nederland. Hun arbeidet siden 1998 med pediatrisk immunologi og revmatologi i Utrecht, og det var gjennom dette hun fattet interesse for sammenhengen mellom kropp og sinn. Hun ble så utdannet innen pediatrisk hypnoterapi i USA. Siden 2001 har hun jobbet som barnelege ved St. Antonius Hospital i Nieuwegein, Nederland, med en spesiell interesse for hypnoterapi. Hun har gjennomført flere multisenterstudier på hypnoterapi ved kroniske magesmerter og kronisk hodepine.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved universitetet i Oslo. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet. Han har vært professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø og ved medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter. Nå arbeider han med befolkningsrettede strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge. Han forsker på effektive befolkningsrettede psykisk helsetiltak i barnehage og skole.

Dr. Arun Raj Kunwar er barnepsykiater med spesialisering fra USA, var inntil nylig Nepals første og eneste barne- og ungdomspsykiater. Etter jordskjelvet i 2015 opprettet han med norsk finansiering landets første barnepsykiatriske poliklinikk. I 2020 flytter hele avdelingen inn i et nytt klinikkbygg. Han har de siste årene vært leder for psykiaterforeningen i Nepal.

Ståle Stavrum har siden 1997 vært utenlandssjef i bistandsorganisasjonen FORUT. FORUT har finansiert den første barne- og ungdomspsykiatriske klinikken i Nepal. Stavrum har bakgrunn fra NORAD og Afrika, og sitter i ledelsen for Nettverk for global mental helse, hvor norske bistandsorganisasjoner og fagfolk innenfor psykisk helse er medlemmer.


Når og hvor

Dato
25.05.2020-27.05.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Gjøvik Strand Hotel, Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
Tlf: 61 13 20 00
Epost: Q.strand@choice.no
 
Kontaktinformasjon
Sjur Johansen, tlf. 920 33 744 / epost: sjur.johansen@sykehuset-innlandet.no
Mette Hvalstad, tlf. 901 29 295 / epost: mette.hvalstad@sykehuset-innlandet.no 
Bjørg Antonsen, tlf. 977 79 074 / epost: bjorg.antonsen@sykehuset-innlandet.no 
 
Fant du det du lette etter?