HELSENORGE

Crohns eller Ulcerøs kolitt, Gjøvik

Medisinsk dagenhet, Gjøvik tilbyr to-dagers mestringskurs for deg med Crohns-sykdom eller Ulcerøs kolitt. Hver deltaker er velkommen til å ha med en pårørende. 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding innen 20.10.2021
Kurset krever henvisning fra lege/behandler.
Henvisning må sendes elektronisk. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer og Ressurssenteret for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. 

Du treffer andre med samme sykdom. Det gir d
eg mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan en kan leve med disse sykdommene. I tillegg deltar en erfaren bruker som gir informasjon og praktiske hverdagstips. Du får også faglig informasjon fra helsepersonell. 

D
ere får kaffe og te ved ankomst.
Lunsj kan dere kjøpe i kantina eller kiosken på sykehuset. Eventuelt kan dere ta med mat hjemmefra. 


Program

Mandag 08. november

10.00 Velkommen

  • Orientering og praktisk informasjon
  • Presentasjon av deltakere og kursledere
  • Forventning til dagen

10.30 Hva er Morbus crohn og Ulcerøs kolitt?, ved gastrosykepleier
11.30 Lunsj
12.00 Kosthold og eventuelt mattips, ved ernæringsfysiolog
13.00 Trygderettigheter og arbeidsliv, ved sosionom
13.45 Fatigue, ved fysioterapeut
14.14 Å leve med stomi, ved brukerrepresentant
14.45 Erfaringsutveksling og oppsummering av dagen


Mandag 15. november

10.00 Spørsmål og tanker siden sist
10.15 Medisinsk og kirurigsk behandling, ved lege
12.00 Lunsj
12.30 Orientering om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og LMF ung
13.15 Erfaringsutveksling

  • Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper

14.30 Evaluering og avslutning

Vi legger inn små pauser underveis.

Påmelding

Påmelding innen 20.10.2021
Kurset krever henvisning fra lege/behandler.
Henvisning må sendes elektronisk. 

Ring oss på telefon 611 57 168 for å melde deg på. 
Om dere har behov for tekniske hjelpemidler gi beskjed om det ved påmelding.


Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du får dekket reiseutgifter (helsenorge.no) 

Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​ i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.Fant du det du lette etter?