Demenskonferansen 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.02.2018-14.02.2018, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Demens i familien er tema på Demenskonferansen 2018.

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet
og Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Tid og sted

13. og 14. februar 2018
Scandic Lillehammer Hotel

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200,- per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Demenskonferansen er fulltegnet!

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.


Program tirsdag 13. februar

Møteledere: Irene Hanssen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark og Irene Røen, stipendiat Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet (SI).


09.00 Registrering

10.00 Velkommen,
ved Ingunn Trosholmen, varaordfører i Lillehammer kommune

10.15 Demens i familien
ved Lene Hald, pårørende

11.00 Nasjonal faglig retningslinje om demens
ved Hilde Heimli (dr.philos) og Jørgen Wagle (ph.d.), prosjektledere for Nasjonal faglig retningslinje om demens, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

11.45 Pause

12.00 Velferdsteknologi fra en etisk innfallsvinkel
ved Bjørn Hofmann,  professor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og professor II ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Sykdommen tar mer plass
12.45 Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens - gevinst for pasient, pårørende og økonomien,
ved Anne Marie Mork Rokstad, forsker, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

13.15 Lunsj

14.15 Å leve livet med demens,
ved Kjersti Brøntveit

Sykdommen forverres
14.30 Frivillige som viktige samarbeidspartnere i demensomsorgen,
ved Beate Magerholm, religionsviter, rådgiver ved Verdighetssenteret Omsorg for gamle

14.50 Oppfølging etter diagnose
ved Gry C.Aarnes, prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen

15.10 Videreutvikling av arbeidslagsmodellen i hjemmetjenesten,
ved Inger Marie Raabel, ergoterapeut, prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

15.30 Pause med kaffe og «noe attåt»

Sykdommen krever mer oppmerksomhet
15.45 Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, ved Helene Ottosen, prosjektleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

16.05 Når hjemmetjenesten tar over,
ved Vera K.L. Nordhagen, demenskoordinator, spesialsykepleier i Trysil Kommune

16.25 HAM-KAM/Minneballen, ved Kai Kristiansen

16.45 Samtykke, ved Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI

17.15 Faglig program slutt for dagen

19.00 Kulturelt innslag

19.30 Middag

Program onsdag 14. februar

Møteledere: Jens Fløtre, underdirektør Fylkesmannen i Oppland og Birger Lillesveen, daglig leder Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet (SI).

Sykdommen utvikler seg langsomt
09.00 Vergemål
ved Annichen Hopland Ødegård, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

09.15 Bruker-med-virkning i sykehjem,
ved Trulte Konsmo, sykepleier, seniorrådgiver Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet

09.45 Inn på tunet på Lillehov – hvordan jobber vi i dagtilbudet og hvorfor? Muligheter og utfordringer,
ved Ingunn Sigstad Moen, sykepleier og Inn på tunet- tilbyder

10.15 Lovverket ved bruk av velferdsteknologi,
ved Ann-Kristin Wassvik, seniorrådgiver Helsedirektoratet

10.45 Pause med utsjekk

11.00 Bruk meg som en «Sobril», ved Lina Wefler, sykepleier ved Haugsåsen Bofellesskap, Skien kommune

11.30 TID-modell
ved Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI

12.00 Lunsj

13.00 Munnhelse og ernæring hos personer med demens,
ved Kirsten Solemdal, tannlege og førsteamanuensis i gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, UIT. 

13.30 Kognitiv funksjonsinstrument (KFI) - et nylig oversatt redskap for beskrivelse av endring i kognitiv funksjon: selvrapportert og pårørenderapportert,
ved Mona Michelet, ergoterapeut, MSc, Nasjonal kompetansesenter for Aldring og helse

14.00 Pause

14.15 Drømmen om OL-gull i demensomsorg,
ved Knut Erling Moksnes, sykehjemslege, Gran kommune, Hadeland

Hva skjer'a?
14.45 Ny forskning om demens siden forrige konferanse,
ved Geir Selbæk, forskningssjef Aldring og helse, professor UiO, Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI

15.15 Avslutning og vel hjem!

Når og hvor

Dato
13.02.2018-14.02.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Lillehammer Hotel
Turisthotellvegen 6, Lillehammer
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland 
Kontaktinformasjon
Fylkesmannen i Hedmark ved Irene Hanssen:
fmheiha@fylkesmannen.no
Tlf. 62 55 13 58/482 51 324
Fylkesmannen i Oppland ved Jens Fløtre:
fmopjfe@fylkesmannen.no
Tlf. 612 66 115
 
Mer informasjon
fmheiha@fylkesmannen.no eller fmopjfe@fylkesmannen.no  
Fant du det du lette etter?