Demenskonferansen 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 14.02.2019-15.02.2019 , Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Fylkesmannen i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Sted

Scandic Lillehammer Hotel, Telefon 61 28 60 00
14. - 15. februar 2019

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200,- per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.
Ved påmeldingen må du oppgi om du ønsker:

  1. Begge dager inkl. overnatting og helpensjon (inkl. middag torsdag kveld)
  2. Dagpakke torsdag og/eller fredag
  3. Middag torsdag kveld

Elektronisk påmelding innen 30. januar 2019

Ved stor påmelding fra den enkelte kommune må vi be kommunene prioritere deltagelse. Vi må også forbeholde oss retten til å be de som bor i nærområde velge dagpakker hvis det blir mangel på hotellrom.

Bekreftelse om påmelding kommer automatisk per e-post. Vær nøye med å oppgi riktig e-postadresse.
Hotellrom bestilles automatisk ved alternativ 1.

Program torsdag 14. februar

Møteledere: Irene Hanssen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark og Irene Røen, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hedmark

09.00 Registrering med kaffe og noe attått

10.00 Velkommen, musikalsk innslag

10.15 Åpning av konferansen ved Knut Storberget, Fylkesmann i Innlandet

10.30 Leve hele livet
ved Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

11.00 Pause

11.20 Menneskerettigheter – også for personer med demens?
ved Kristin Høgdahl, seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

11.50 Demensplan 2020 - siste nytt fra Helsedirektoratet
ved Berit K. Grønnestad, prosjektleder, Helsedirektoratet

12.20 Åtte huskelapper om omsorg
ved Inge Eidsvåg, forfatter og tidligere både lektor og rektor ved Nansenskolen Lillehammer

13.00 Lunsj

Demensvennlig samfunn

14.00 Hvordan har vi lykkes?
Erfaringer fra Løten kommune ved Guro Brenden, demenskoordinator, Inger Ruud Veflingstad, Hamarregionen demensforening, Gerd Else Sletmoen, ansvarlig ved Løten stasjon og Frøydis Haraldsen, pårørende

15.00 Pause med kaffe og noe attåt

Aktivitet og fellesskap

15.30 Fysisk aktivitet på dagsorden
ved Christel Brakstad Bratshaug, aktivitør og Inger Fosse Dalland, aktivitør ved Alversund dagsenter i Bergen

16.00 Hvordan øker vi fysisk aktivitetsnivå hos personer med demens?
ved Elisabeth Wiken Telenius, phd, fysioterapeut, Nasjonal kompetansesenter for Aldring og helse

16.30 Moldeveteranene fikk ballen til å rulle
ved Bertil Stranden og Torleif Bergsås, veteraner fra Molde fotballklubb

17.00 Ord og uttrykk – kort og godt!
ved Eva Lundemo, Gausdal demensforening

17.15 Faglig program slutt for dagen

19.30 Møtes til et glass sprudlende

20.00 Middag

Program fredag 15. februar

Møteledere: Jens Fløtre, underdirektør Fylkesmannen i Innlandet og Birger Lillesveen,
daglig leder Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet

Mat og måltider

09.00 Mat og måltider i Nord-Fron kommune

09.15 Charlotte og Hai’s matglede
ved Kokkene Charlotte Mohn Gaustad og Hai Hang

Helsehjelp

10.00 Tjenester i hjemmet – videreutvikling av arbeidslagsmodellen, prosjekt relatert til Demensplan 2020
ved Bente Ødegård Kjøs, prosjektleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

10.30 Pause med utsjekk

11.00 TID – en guide til personsentrert helsehjelp
ved Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS)

Sammenheng i tjenester

11.30 Suksessfaktorer for hvordan en organisasjon kan lykkes med helhetlig tjenester for personer med store omsorgsbehov
- ansattes erfaringer på pårørendes opplevelser av prosessen og tjenestetilbudet
ved Ida Kristine Nymoen, Avdelingsleder Borgtun, Frank Smestad, vernepleier og Wenche Nordengen, enhetsleder Ressursenhet for demens

12.30 Pause

12.45 Ledelse og personsentrert omsorg
ved Irene Røen, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

13.15 Verdighet i tjenesten for personer med demens
ved Knut Engedal, prof.emeritus, spesialist i psykiatri

HVA SKJER’A?

13.45 Ny forskning om demens siden forrige konferanse
ved Geir Selbæk, forskningssjef Aldring og helse, professor UiO, Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS)

14.15 Lunsj og vel hjem!

Når og hvor

Dato
14.02.2019-15.02.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Scandic Lillehammer Hotel
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Fylkesmannen i Innlandet 
Kontakt
Randi F. Nilsen, telefon 62 58 19 20/906 26 575
Irene Hanssen, telefon 62 55 13 58/482 51 324

 
Mer informasjon
randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.