Demenskonferansen 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 10.02.2020-11.02.2020, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Bo hjemme med demens

Tid og sted

10. - 11. februar 2020
Scandic Lillehammer Hotel
Telefon 61 28 60 00

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som ­tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og
fysioterapeuter.

Påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200,- per deltaker uansett omfang av deltak­el­se.
Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Ved påmeldingen må du oppgi om du ønsker:
1. Begge dager inkl. overnatting og helpensjon (inkl. middag mandag kveld)
2. Dagpakke mandag og/eller tirsdag
3. Middag mandag kveld

Ved stor påmelding fra den enkelte kommune, må vi be kommunene prioritere deltagelse. Vi må også forbeholde oss retten til å be de som bor i nærområde velge dagpakker hvis det blir mangel på hotellrom. Hotellrom bestilles automatisk ved alternativ 1. mer informasjon

Påmeldingsfrist 24. januar 2020

Vær nøye med å oppgi riktig e-postadresse.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Program 10. februar

Møteledere: Birger Lillesveen, daglig leder ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Irene Imingen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Innlandet

08.30 Registrering med kaffe og noe attått

09.30 Musikalsk innslag ved Geirr Lystrup

09.45 Velkommen
ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet

10.00 Åpning av konferansen
ved Terje Søviknes, eldre- og folkehelseminister

10.20 Slik opplever jeg det!
Innspill fra person med demens

10.35 Pause

11.00 Helsedirektoratets nasjonale kartlegging om kommunens tilbud til personer med demens
ved Sverre Bergh, forskningsleder ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.20 Sømløse tjenester – personer med demens sine erfaringer med å motta hjemmetjenester
ved Kari-Anne Hoel, PhD stipendiat ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.45 Self-management and Health Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers (SHAPE) RCT studie om brukerskole for personer med demens
Bakgrunn for Shape-studien ved Geir Selbæk,forskningsleder ved Aldring og helse/professor UiO
Orientering om SHAPE i Innlandet ved Irene Røen, studiekoordinator

12.15 Lunsj

13.30  To perspektiver på morgendagens boliger for eldre
ved Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc/daglig leder ved Aldring og helse og
Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef i Asker kommune

14.15 Hvilken rolle spiller fastlegen i oppfølging av hjemmeboende med kognitiv svikt?
ved Geir Helgeland, fastlege

14.45 Pause med kaffe og noe attåt

15.15 Hjemmehjelpen sin rolle i hjemmetjenesten i Lom kommune
ved Oda Evy Øien, pleie- og omsorgssjef

15.45 Fra stoppeklokke til tillit og fag i hjemmetjenesten
ved Ida Mejer Husted, prosjektleder og Helen Koldal, seksjonssjef i Bergen kommune

16.15 Slutt

19.30 Middag

Program 11. februar

Møteledere: Sverre Bergh, forskningsleder i Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Irene Røen, leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

09.00 Nasjonal informasjonskampanje om demens
ved Berit K. Grønnestad, Helsedirektoratet

09.30 Slik ønsker vi at det gjøres
Utredning av hjemmeboende personer med mistanke om demens
ved Jørgen Wagle, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse

10.10 Organisering av demensutredning hos hjemmeboende i Åsnes kommune
ved Mona Skara, spesialsykepleier

10.30 Pause med utsjekk

11.00 Hvordan har CRPD påvirket den nye tvangsbegrensningsloven?
ved Øyvind Kirkevold, professor i sykepleie ved NTNU Gjøvik og forsker ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.30 Effekter av kognitiv trening ved demens av Alzheimer type
ved Alka Goyal, førsteamanuensis, OsloMet

12.00 Lunsj

13.00 Hvilke erfaringer har Røde kors med sin besøksvenntjeneste?
ved Annelise Flor

13.30 Organisering av frivillig arbeid til personer med demens og deres pårørende
ved Anne Thingstad Eriksen, leder av frivillighetssentralen Hamar

14.00Pause

14.15 Hvordan ivareta og bygge opp sosialt nettverk for personer med demens ved innflytting til institusjon?
ved Linda Blålid Lågeide, demenskoordinator i Vågsøy kommune

HVA SKJER’A?
14.45 Ny forskning om demens siden forrige konferanse
ved Sverre Bergh, forskningsleder ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

15.00 Avslutning og vel hjem!

Når og hvor

Dato
10.02.2020-11.02.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Scandic Lillehammer Hotel
Turisthotelveien 6, 2609Lillehammer 
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
 
Medarrangør

Fylkesmannen i Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark

Kontaktinformasjon
Randi F.Nilsen
telefon 62 58 19 20/ mobil 906 26 575
 
Mer informasjon
randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?