Demenskonferansen 2022

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til
kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Program 8. februar

Møteledere: Ellen Baukhol Klidonas, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet og
Birger Lillesveen, spesialrådgiver ved Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS)

08.00 Registrering, kaffe og noe attåt

09.00 Velkommen
ved Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

DE STORE LINJENE
09.10 Demensplan 2025 - Nasjonal faglig retningslinje om demens og Veiviser demens – Hvor er vi og hvor går vi? 
ved Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder, Helsedirektoratet

09.40 Rett tiltak til rett tid
ved Brita Cecilie Aaslie-Fjell, ergoterapeut/prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, USHT


10.00
Pause

DEMENSKARTET.NO
10.10 Presentasjon av demenskartet.no
ved Sverre Bergh, forskningsleder ved AFS, Sykehuset Innlandet

10.25 
Slik bruker vi Demenskartet i Ringsaker kommune
 ved Sverre Rudjord, kommunalsjef i Ringsaker kommune

11.00 
Fremtidens Sykehus i Innlandet i lys av demenskartet.no
ved Ellen H. Pettersen, direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet

11.30 
Lunsj

SELVSTENDIG MED STØTTE
12.30 Kognitiv stimuleringsterapi grupper for personer med demens
ved Kari Merete Aamo, sykepleier Os kommune

13.05 
Den digitale ære og de ikke digitale – noen tanker om aldring og kognitiv svikt
ved Øyvind Kirkevold, professor ved AFS, Sykehuset Innlandet

13.40
Pause

14.00 
Pårørende, en (sliten) ressurs får tilbud om støtte og avlastning
ved Christiane Nielsen, sykepleier/prosjektleder og Reidun Hov, sykepleier, PhD, veileder, begge USHT Innlandet

14.35 
Trivselverter i Gran skaper gode øyeblikk
ved Bodil Bakken, avdelingsleder ved sykehjem i Gran kommune

TRYGT HJEM FOR ALLE? Brannforebyggende arbeid for risikoutsatte grupper i Lunner og Gran kommuner
ved Bjørg Lomsdalen Næss, prosjektleder i Lunner og Gran brann og redning

15.15 Oppsummering av dagen

15.30 Slutt

19.00 Middag

Program 9. februar

Møteledere: Irene Røen, leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Sverre Bergh, forskningsleder i Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

09.00 Musikalsk innslag ved Toneheim folkehøgskole

HJEMME MED TJENESTER
09.15 SMILE prosjektet 
ved Lisbeth Høgseth, spesialkonsulent ved AFS, Sykehuset Innlandet

09.45
Helseteknologi ved demens
ved Torhild Holthe, ergoterapeut i Aldring og helse

10.20
Pause, utsjekk

10.45 Erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud hjemme hos personer med demens
ved Ida Benedicte B. Udengen, spesialergoterapeut i Stange kommune

11.15 
Hvordan skal fastlegen følge opp personer med demens hjemme?
ved Rebecca Setsaas, fastlege og kommuneoverlege i Østre Toten kommune

11.50
Lunsj

HELDØGNS OMSORG OG OMSORG VED LIVETS SLUTT
12.40 Forhåndssamtaler
ved Åsa Serholt Jensen, sykepleier, master i psykisk helsearbeid ved USHT Innlandet

13.15 Palliativ behandling i livets sluttfase ved demens
ved Maren Anne Berglund, overlege Palliativt team ved Sykehuset Innlandet Hamar

13.50
Pause

14.10 
Hva skjer’a?
ved Sverre Bergh, forskningsleder ved AFS, Sykehuset Innlandet

14.35 
Oppsummering

14.45 Slutt


Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Påmeldingsinformasjon og pris

Det er et tak på 200 deltakere som kan være fysisk tilstede på konferansen på Scandic Hamar. Om flere enn 200 deltakere melder seg på for fysisk deltakelse, vil de kommunene med flest påmeldte fysiske deltakere måtte redusere antall fysiske deltakere for å sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene. De som melder seg på får tilsendt informasjon på e-post når konferansen nærmer seg.

Konferansen koster kr.1500 per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Ved påmelding må du oppgi om du ønsker:
  • Begge dager inkl.overnatting og helpensjon (inkl.middag tirsdag kveld)
  • Dagpakke tirsdag og/eller onsdag
  • Middag tirsdag kveld
Digital deltagelse er gratis. Streaming vil foregå via Statsforvalterens You Tube kanal.Fant du det du lette etter?