Diabetes

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren pasient/likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring. 

Kursene går over to dager fra kl.10.00 til 15.00. 


Planlagte kurs høsten 2016:
5. og 6. desember. 

Når og hvor

Sted
SI Hamar
  
Kontakt
Anne Berit Bertinussen,
Diabetessykepleier, SI Hamar
Telefefon: 06200