Diabetes, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Nye kurs Gjøvik, Hamar og Tynset

Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for Pasient og Pårørendeopplæring i SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, og ikke minst utvekslet erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 351 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 915 05 515. Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Elverum

Medisinsk avdeling arrangerer to-dagers diabeteskurs. Tid ikke fastsatt.

Kontaktperson: Carina Støen

Gjøvik

Diabetesteamet arrangerer mestringskurs til personer med type 2 diabetes og insulin-karbohydratsvurderingskurs til de med type 1 diabetes. Pårørende er velkommen til å delta.
Du må ha henvisning fra lege.

Type 2 diabetes: Tid ikke fastsatt

Insulin-karbohydratsvurderingskurs:
Kurset er et tilbud til personer med type 1 diabetes som bruker behandling med insulinpenn eller insulinpumpe.
Kurset er på 2.5 time og arrangeres av diabetesteamet på SI Gjøvik.

Du må ha henvisning fra lege.

Kontaktperson: Tilla Landbakk, diabetessykepleier tlf. 61 15 73 28

Hamar

Medisinsk avdeling arrangerer Startkurs diabetes 2 som todagers kurs.
Pårørende er velkommen til å delta. Du må ha henvisning fra lege.

Planlagte kurs 2020: 19. og 20. februar, 19. og 20. mai, 22. og 23. september og 25. og 26. november

Kontakt Medisinsk poliklinikk for mer informasjon tlf: 62 53 75 53

Tynset

Tid ikke fastsatt enda.

Kurset vil foregå som undervisning, samtale og aktivitet i gruppe med fokus på blant annet fysisk aktivitet, ernæring og mestring av hverdagen. Pårørende er velkommen til å delta. Du må ha henvisning fra lege.

Kontakt Medisinsk pasientservice for mer informasjon tlf: 62 48 30 50

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Tynset

Sykehuset Innlandet
Medisinsk poliklinikk
Sjukehusvegen 9
2500 Tynset

Hamar

Sykehuset Innlandet
Medisinsk poliklinikk
Skolegata 32
2326 Hamar

Gjøvik

Sykehuset Innlandet
Medisinsk poliklinikk
Kyrre Greppsgt 11
2819 Gjøvik

Elverum

Sykehuset Innlandet
Medisinsk poliklinikk
Kirkeveien 34
2409 Elverum

Når og hvor

Tid
Nye kurs Gjøvik, Hamar og Tynset
Klokkeslett
 
Sted
Kursene arrangeres ved flere av våre sykehus
 
Kontaktinformasjon
Elverum:
Gjøvik: 61 15 73 28
Hamar: 62 53 75 53
Tynset: 62 48 30 50
 
Fant du det du lette etter?