Diabetes type2

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 26.09.2017-27.09.2017, Medisinsk avdeling, Lillehammer

Dette er et tilbud til de som har fått diabetes type 2.

Sykehuset Innlandet Lillehammer, medisinsk avdeling arrangerer Mestringskurs "Å leve med diabetes”- en god start for deg med diabetes type 2 i samarbeid med Diabetesforbundet. 

Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målgruppe

Kurset er for de som har fått diagnosen Diabetes type 2. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Sted og tid

Sykehuset Innlandet Lillehammer, medisinsk avdeling.

26. og 27. september (foreløpig dato).

Mer om kurset

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, samt brukerrepresentant.

Du vil treffe andre med samme sykdom og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon fra (aktuell brukerorganisasjon). Du vil også få en del faglig informasjon fra helsepersonell.

Påmelding

Påmelding innen 25.09.17 på telefon 61272011

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege, se henvisning.

Egenandel på kr. 345,- betales på første kursdag og føres på egenandelskortet.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Sykehuset Innlandet Lillehammer
Medisinsk poliklinikk
Postboks 990

2629 Lillehammer


Når og hvor

Dato
26.09.2017-27.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lillehammer
 
Kontaktinformasjon
Sykepleier Britt Laila Helseth, 
telefon 61 27 20 11
 
Mer informasjon
Britt.Laila.B.Helseth@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?