Dialogseminar om integrerte helsetjenester og samarbeid om pasientene som trenger det mest

Fagseminar , 26.04.2019

Sykehuset Innlandet, NTNU og Helse Inn arrangerer et dialogseminar hvor målet er å motivere til forsknings- og innovasjonsaktiviteter som kan bidra til å skape et bedre helsetilbud til de pasientene som trenger det mest.

Frem mot 2035 vil antall pasienter med en eller flere kroniske sykdommer øke. En liten gruppe bruker i dag nesten halvparten av ressursene i spesialisthelsetjenesten, og har samtidig store omsorgsbehov i kommunen. Dette setter et større press på helsetjenestene, og stiller krav til bedre samspill på tvers av ulike tjenesteytere.  Helse Sør-Øst har definert integrerte helsetjenester og samarbeid om de som trenger det mest som et av fire satsningsområder framover.  Vi ønsker med dette å sette søkelyset på hvordan kommunene, sykehuset, næringslivet, frivillige organisasjoner og akademia sammen kan finne løsninger for mer sømløse og helhetlige helsetjenester. 

Når og hvor

Dato
26.04.2019 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Quality strand hotel Gjøvik
Elvegata 2 til 4
2815 Gjøvik
 
Mer informasjon
Program og påmelding  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.