ECT emnekurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 08.05.2018-09.05.2018

Obligatorisk emnekurs som arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.

På Gjøvik holdes kurset over to dager og inneholder i tillegg til den obligatoriske delen et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås. Kurset har plassbegrensning og LIS vil bli prioritert. Interesserte overleger og sykepleiere kan få plass hvis kapasitet.

Sted og tid

Quality Hotel Strand Gjøvik 8-9. mai 2018

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri. Gjøvik-kurset er spesielt tenkt for LIS og annet helsepersonell som er i gang med ECT-behandling. Det er bare mulig å melde seg på begge kursdagene, da LIS som kun trenger emnekurset kan ta dette ellers i året. LIS har forrang til dette kurset, men overleger og annet helsepersonell som er involvert i ECT kan også søke og vil få beskjed om plass så snart søknadsfristen er ute.

Antall plasser: 50

Læringsmål og arbeidsmetoder

Etter emnekurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, kjenne til vanligste bivirkninger og og kunne elektrodeplassering og stimuleringsmåter. Kursdeltakere som deltar begge dager skal i tillegg forstå ECT-apparaturens funksjoner samt modifisere innstillinger i denne og tolke resultat av utskrift.

Dag 1 (obligatorisk emnekurs for LIS):
Plenumsesjoner. Kursprøve (multiple choice)

Dag 2 (praktisk ECT):
Arbeidsgrupper, praktiske øvelser, video.

Program tirsdag 8. mai

09.30 Registrering

10.00 Krampebehandlingens historie
10.20 Hvordan virker ECT?  - status i dag
ved Eivind Aakhus, ph.d, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet

10.45 Pause

11.00 Indikasjoner og kontraindikasjoner
11.20 Somatiske sykdommer ved ECT
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

11.45 Pause

12.00 Elektrodeplassering, doseberegning
12.25 Behandlingsmonitorering
ved Per Bergsholm, overlege, dr.med, Helse Førde   

12.45 Lunsj

13.30 Kognitive effekter av depresjon og ECT
13.55 Monitorering av kognitive effekter
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

14.15 Pause

14.30 Forberedelse til ECT
14.30 Medikamenter under og etter ECT
ved Per Bergsholm, overlege, dr.med, Helse Førde

15.15 Pause

15.30 Nasjonal faglig retningslinje ECT, etiske betraktninger og samtykke
ved Svein Martin Luth, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet
  

Program onsdag 9. mai

Denne dagen deles kursdeltakerne i to grupper. Gruppe 1 og 2 har motsatt program av gruppe 3 og 4.

09.00
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Gruppe 1: gruppeleder Svein Martin Luth
Gruppe 2: gruppeleder Ute Kessler

Kliniske drøfting om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer (ta med eksempler)
Gruppe 1 og 2: gruppeledere Svein Martin Luth og Ute Kessler

EEG utskrift - tolkning og praktisk nytte
Gruppe 3: gruppeleder Eivind Aakhus
Gruppe 4: gruppeleder Per Bergsholm

11.30 Lunsj

12.30
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Gruppe 3: gruppeleder Svein Martin Luth
Gruppe 4: gruppeleder Ute Kessler

Kliniske drøfting om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer (ta med eksempler)
Gruppe 3 og 4: gruppeledere Svein Martin Luth og Ute Kessler

EEG utskrift - tolkning og praktisk nytte
Gruppe 1: gruppeleder Eivind Aakhus
Gruppe 2: gruppeleder Per Bergsholm

14.45 Evaluering og avslutning, ca kl 15.00

Godkjenninger

Dag 1 er godkjent som obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i spesialiteten psykiatri. Begge kursdager er søkt godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialiteten psykiatri.

Pris

Kursavgift to dager kr. 3300,- (faktureres).

Overnatting bestilles og betales av den enkelte.
Quality Hotel Strand, tlf 61 13 20 00.

Ved hotellbestilling oppgi «ECT-kurs/Sykehuset Innlandet». Bestill gjerne direkte via mail: ann.kristin.sandberg@choice.no

Husk å sjekke om du vil trenge tilknytningsdøgn (kr 1095.-) for å nå kursstart.

  • Helpensjon, inkluderer overnatting, middag og dagpakke til kr 1485,-
  • Dagpakke, kr 520.- kursdag 2 er påkrevd av hver deltaker.
    Kursdeltakere med helpensjon betaler kun én dagpakke i tillegg.


Påmelding

Kurset har plassbegrensning og er i første omgang forbeholdt leger i spesialisering (LIS) i psykiatri, men overleger og annet helsepersonell som er involvert i ECT kan også søke og vil få beskjed om plass så snart søknadsfristen er ute.

Påmeldingsfrist: 23. mars 2018


Avmelding etter 1. mai eller uteblivelse fra kurset belastes full kursavgift.

Når og hvor

Dato
08.05.2018-09.05.2018 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Quality Hotel Strand
Elvegata 2-4 2-4, 2815 Gjøvik
 
Kontaktinformasjon
Eivind Aakhus, Tlf +47 958 79 949
 
Fant du det du lette etter?