ECT emnekurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.02.2020-05.02.2020

 

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs

Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.
Kurset holdes over to dager og inneholder i tillegg til den obligatoriske delen et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.
Kurset har plassbegrensning og LIS vil bli prioritert, men interesserte overleger og sykepleiere kan få plass hvis kapasitet (totalt 50 plasser).

Tid og sted

Quality Hotel Strand, Gjøvik – 4. og 5. februar 2020

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri. Gjøvik-kurset er spesielt tenkt for LIS og annet helsepersonell som er i gang med ECT-behandling. Det er bare mulig å melde seg på begge kursdagene, da LIS som kun trenger emnekurset kan ta dette ellers i året. LIS har forrang til dette kurset, men overleger og annet helsepersonell som er involvert i ECT kan også søke og vil få beskjed om plass så snart søknadsfristen er ute.

Læringsmål, arbeidsmetoder

Etter emnekurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, kjenne til vanligste bivirkninger og kunne korrekt elektrodeplassering. Kursdeltakere skal i tillegg forstå ECT-apparaturens funksjoner, samt modifisere innstillinger i denne og tolke resultat av utskrift.
Dag 1 (obligatorisk emnekurs for LIS): Plenumsesjoner. Kursprøve (multiple choice)
Dag 2 (praktisk ECT): Arbeidsgrupper, praktiske øvelser, video.

Påmeldingsinformasjon

Kursavgift 2 dager: 4000,- (faktureres)
Overnatting, dagpakker og helpensjon gjøres opp med hotellet direkte. Quality Hotel Strand, tlf. 61 13 20 00.
Ved hotellbestilling oppgi «ECT-kurs / Sykehuset Innlandet».
Husk å sjekke om du vil trenge tilknytningsdøgn (kr 1095,-) for å nå kursstart.
Helpensjon inkluderer overnatting, middag og dagpakke.
Enkeltrom kr. 1590,- og dobbeltrom kr. 1390,- per person per døgn.
Dagpakke, kr 520,- kursdag 2 er påkrevd av hver deltaker.
Kursdeltakere med helpensjon betaler kun én dagpakke i tillegg.


Påmeldingsfrist tirsdag 7. januar 2020
Ved avmelding etter 29. januar 2020, eller uteblivelse fra kurset belastes full kursavgift.

Godkjenninger

Dag 1 er godkjent som obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i spesialiteten psykiatri.
Begge kursdager er godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialiteten psykiatri med seks timer hver dag.

Program 4. februar 2020

09.30 Registrering

10.00 Krampebehandlingens historie

10.20 Hvordan virker ECT? – status i dag
ved Eivind Aakhus, ph.d, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet

10.45 Pause

11.00 Indikasjoner og kontraindikasjoner

11.25 Somatiske sykdommer ved ECT
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

11.45 Pause

12.00 Elektrodeplassering, doseberegning
ved Eivind Aakhus

12.25 Behandlingsmonitorering
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde

12.45 Lunsj

13.30 Kognitive effekter av depresjon og ECT

13.55 Monitorering av kognitive effekter
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

14.15 Pause

14.30 Forberedelse til ECT - Medikamenter under og etter ECT
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde

15.15 Pause

15.30 Etiske betraktninger og samtykke (45 min.)
ved Svein Martin Luth, MA, avdelingsoverlege Sykehuset Innlandet

16.15 Kursprøve

16.30 Avslutning

Program 5. februar 2020

Denne dagen deles kursdeltakerne i to grupper. Gruppe 1 og 2 har motsatt program av gruppe 3 og 4.

09.00
Gruppe 1 og 2:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Gruppeleder Svein Martin Luth (gr.1)
Gruppeleder Ute Kessler (gr.2)

Gruppe 3 og 4:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
Gruppeleder Eivind Aakhus (gr. 3)
Gruppeleder Per Bergsholm (gr. 4)

10.45
Gruppe 1 og 2:
Kliniske drøftinger om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
Svein Martin Luth og Ute Kessler

11.30 Lunsj

12.30
Gruppe 1 og 2:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
Gruppeleder: Eivind Aakhus (gr. 1)
Gruppeleder: Per Bergsholm (gr. 2)

Gruppe 3 og 4:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Svein Martin Luth (gr. 3)
Gruppeleder: Ute Kessler (gr. 4)

Gruppe 3 og 4 (ca kl. 14.00):
Klinisk drøfting om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
Svein Martin Luth og Ute Kessler

14.45 Evaluering

15.00 Avslutning

Når og hvor

Dato
04.02.2020-05.02.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Quality Hotel Strand, Gjøvik
 
Arrangør
Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
 
Fant du det du lette etter?