Epilepsi hos barn og unge

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 15.05.2017, Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Pårørende til barn og unge med epilepsi inviteres til mestringskurs i mai.

Mestringskurs

Barneavdelingen ved sykehuset på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året. Kurset, som arrangeres i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP SI Lillehammer og Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring(RPPO), er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Følgende faggrupper vil delta i kurset:
seksjonsoverlege barneavdeling, konst. overlege BUP, sykepleiere, sosionom og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.


Tid og sted

Mandag 15. mai 2017 kl. 0900 - 1600
Sykehuset Innlandet Lillehammer, rom 4019, (inngang til blodbank på baksiden av sykehuset, heis opp til 4 etasje)

Målgruppe

Pårørende til barn og unge med ny-diagnostisert epilepsi.

Påmeldingsinformasjon


Påmeldingsfrist 8. mai 2017
Ingen egenandel for kursdagen. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Program (forbehold om endring)

09.00: Velkommen

09.10: Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi. Orientering om Norsk Epilepsiforbund,
ved forelder og brukerrepresentant

10.25: Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk,
ved barnelege

11.15: Lunsj

12.00: Praktiske tiltak,
ved sykepleiere

13.00: Erfaringsutveksling - medisinbruk, anfallshåndtering, fysisk aktivitet eller andre aktuelle utfordringer

13.55: Orientering om rettigheter,
ved sosionom

14.50: Dialogutveksling med avslutning.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege og sendes til. Henvisning må påføres navn og antall pårørende.

Sykehuset Innlandet Lillehammer
Barnepoliklinikken ved seksjonsoverlege Vesna Bryn
Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer


Når og hvor

Dato
15.05.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
 
Kontaktinformasjon
Barnepoliklinikken:  61 27 20 13
Seksjonsoverlege Vesna Bryn, epost:
Vesna.Bryn@sykehuset-innlandet.no.
 
Fant du det du lette etter?