Epilepsi hos barn og unge

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 13.04.2018, Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige, kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.
Se mer informasjon klikk her

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

(foreløpig invitasjon og program, forbehold om endringer og justeringer)

Kurset arrangeres i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionom-tjenesten, BUP SI Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.
Følgende faggrupper vil delta i kurset:
seksjonsoverlege barneavdeling, overlege BUP, sykepleiere, sosionom og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.

Tid og sted

Fredag 13. april 2018 kl. 09.00 - 16.00
Sykehuset Innlandet Lillehammer, rom 1007 01.etasje
(inngang til blodbank på baksiden av sykehuset, inngang og rett inn)

Målgruppe

Pårørende til barn og unge med ny-diagnostisert epilepsi
Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen
eller fastlege og sendes til.

Påmelding

Påmeldingsfrist 5. april 2018
Ingen egenandel for kursdagen. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Husk henvisning.

Program

09.00 Velkommen

09.10 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi. Orientering om Norsk Epilepsiforbund,
ved forelder og brukerrepresentant

10.25 Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall - behandlinger og medisinbruk,
ved barnelege

11.15 Lunsj

12.00 Praktiske tiltak,
ved sykepleiere

12.55  Orientering om rettigheter,
ved sosionom Sykehuset Innlandet

13.30  Erfaringsutveksling - rundt medisinbruk, anfallshåndtering, fysisk aktivitet, rettigheter eller andre aktuelle utfordringer

13.55  En ny hverdag - med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring,
ved overlege BUP

14.40 Dialogutveksling med avslutning

16.00 Vel hjem

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnepoliklinikken (ved seksjonsoverlege Vesna Bryn),
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Postboks 990, 2629 Lillehammer

Henvisning må påføres navn på barn/ungdom med antall pårørende.

Når og hvor

Dato
13.04.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
 
Kontaktinformasjon
Barnepoliklinikken, tlf 61 27 20 13
Seksjonsoverlege Barne- og ungdomsavdelingen Vesna Bryn
 
Mer informasjon
Vesna.Bryn@sykehuset-innlandet.no.  
Fant du det du lette etter?