Epilepsi, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Arrangeres to ganger i året, Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Barne- og ungdomsavdellingen på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

Tid og sted

Arrangeres to ganger i året

Sykehuset Innlandet Lillehammer, rom 1007  1.etasje  
(inngang til blodbank på baksiden av sykehuset, inngang og rett inn)

Kurset arrangeres i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionom-tjenesten, BUP SI Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret (LMS).  Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Følgende faggrupper vil delta i kurset:
seksjonsoverlege barneavdeling, overlege BUP, sykepleiere, sosionom og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.
 

Målgruppe

Pårørende til barn og unge med ny-diagnostisert epilepsi

Påmelding

Ta kontakt med Bare- og ungdomsavdelingen   - henvisning nødvendig

Ingen egenandel for kursdagen. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Program

09.00 Velkommen

09.15 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi.
ved forelder og brukerrepresentant

10.00 Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk.
ved barnelege

11.15 Lunsj

12.00 Praktiske tiltak
ved sykepleiere

12.55 Orientering om rettigheter
ved sosionom i Sykehuset Innlandet
    
13.30 Orientering om Norsk Epilepsiforbund
ved brukerrepresentant

14.15 Erfaringer i en ny hverdag; barn som pårørende, medisinbruk, anfallshåndtering, fysisk aktivitet, skole, rettigheter eller andre aktuelle utfordringer
ved sykepleier m fl.

15.00 Dialogutveksling med avslutning

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege.

Henvisning må påføres navn på barn/ungdom med antall pårørende

Barnepoliklinikken
ved seksjonsoverlege Vesna Bryn
Sykehuset Innlandet Lillehammer

Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer

Når og hvor

Tid
Arrangeres to ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
 
Medarrangør

Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland

Kontaktinformasjon
Telefon barnepoliklinikken:  61 27 20 13
evt. seksjonsoverlege barneavdeling Vesna Bryn
 
Mer informasjon
Vesna.Bryn@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?