Epilepsi, mestringskurs

Pårørende til barn og unge med epilepsi inviteres til kurs på sykehuset på Lillehammer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege og sendes til.
(Henvisning må påføres navn på barn/ungdom med antall pårørende).:

Barnepoliklinikken (ved seksjonsoverlege Vesna Bryn),
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer


Vi må ta forbehold om brå endringer og justeringer på grunn av COVID 19. Ring nummer nederst her hvis du har symptomer.

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Epilepsiforbund Innlandet, sosionom-tjenesten, BUP SI Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Faggrupper som deltar på kurset

seksjonsoverlege barneavdeling, overlege BUP, sykepleiere, og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.

Målgruppe for kurset

Pårørende til barn og unge med ny-diagnostisert epilepsi.
Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige,
kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Program

(OBS: forbehold om evt endring i COVID 19)
09.00 Velkommen

09.15 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi.
Ved forelder og brukerrepresentant.

10.00 Hva er epilepsi?
Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk.
Ved barnelege.

Ca. kl. 11.15 - 12.00: Lunsj (blir servert).

12.00 Praktiske tiltak.
Ved sykepleiere.

12.55 En ny hverdag - med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring.
Ved overlege BUP.

13.50 Orientering om Norsk Epilepsiforbund.
Ved brukerrepresentant.

14.20 Orientering om rettigheter.
Ved sosionom SI.

15.00 Erfaringer i en ny hverdag og veien videre - alle.
15.30: Avslutning.Fant du det du lette etter?