Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.03.2017

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

Sted og tid

Sykehuset Innlandet, Furnesveien 26, 2380 Brumunddal

Torsdag 30. mars 2017 kl.09.00 -15.30

Påmeldingsinformasjon

Gratis, enkel lunsj.

Påmeldingsfrist 24. mars 2017


Program


09.30 Velkommen
ved Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

09.45 Hvorfor er dette etikk? Case som belyser eksempler,
ved Thor Willy Ruud Hansen, professor i medisin, leder av KEK Oslo Universitetssykehus

Fakta:

10.15 Migrasjon og helse. Presentasjon av NAKMI og NONEMI,
ved Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder likeverdige helsetjenester NAKMI

Psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere.
ved Gabriele Frøen, spesialrådgiver, Sykehuset Innlandet og RVTS Øst

11.00 Pause

11.15 Tilgangen på «likeverdige helsetjenester». Hindringer for det?Erfaringer fra Ahus, hvordan de har arbeidet med tematikken,
ved Kristel Haraldstad, seniorrådgiver ved A-hus, avdeling for Mangfold, Likeverd og Migrasjonshelse

Kunnskap og forståelse:

11.45 Kultur og kommunikasjon; ulike perspektiv på sykdom, helse og behandling,
ved Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog, phD, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus

12.30 Lunsj

13.15 Eksistensielle spørsmål. Erfaringer fra sjelesorgfaget og om møter mellom religioner i ulike sammenhenger,
ved Ann Hege Grung, teolog, førsteammanuensis ved Universitetet i Oslo

14.00 Pause

Refleksjon:

14.15 Refleksjon og innledning til panelsamtale,
vedThor Willy Ruud Hansen

Panelsamtale. Foredragsholdere, brukerrepresentant og medarbeidere fra klinikken i Sykehuset Innlandet, ved Thor Willy Ruud Hansen

15.30 AvslutningForedragsholdere


Alice Beate Andersgaard

er administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Hun er utdannet lege, spesialist i gynekologi og obstetrikk med doktorgrad innen fagfeltet. Har tidligere innehatt stilling som gynekolog og avdelingssjef ved sykehuset på Gjøvik, divisjonsdirektør for kvinne barn og senere viseadministrerende direktør ved Sykehuset Innlandet og direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst.

Thor Willy Ruud Hansen

er utdannet lege, spesialist i barnesykdommer og har vært tilsatt ved Rikshospitalet i en årrekke. Han har vært leder av Norsk barnelegeforening og er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Han har vært opptatt av medisinsk etikk og vurdering av avgrensinger i det moderne helsevesens arbeid med videre behandling av kritisk syke barn og voksne. Fra 2006 var han leder av klinisk etikk komite ved Rikshospitalet og fra 2012 har han ledet klinisk etikk komite ved Oslo Universitetssykehus. Han var en lang periode misjonslege i Angola.

Ragnhild Storstein Spilker

arbeider som prosjektleder for likeverdige helsetjenester på Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo hvor hun også har studert spansk, statsvitenskap og sosiologi.

Ragnhild Storstein Spilker har arbeidet ved NAKMI siden 2007 hvor hun blant annet koordinerer NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus) og er med i en internasjonal ekspertgruppe som har utviklet standarder for å vurdere likeverd i tilgang og kvalitet på helsetjenester til migranter og andre sårbare grupper.

Gabrielle Frøen

er spesialrådgiver i Sykehus Innlandet med fagfelt traume og krysskulturell kompetanse. Hun er født og oppvokst i Sveits, er utdannet sykepleier og har selv jobbet med gatebarn i Asia, erfaring i behandling av flykninger og veiledning av personell som jobber med flykninger. Hun har i fjor utgitt et hefte

«Stabilisering og lindring av traumerelaterte symptomer hos flykninger».

Kristil Haraldstad

er seniorrådgiver ved A-hus innen Mangfold Likeverd og Migrasjonshelse i avdeling for Samhandling og Helsefremme. Hun har vært i stillingen ved A-hus siden september 2016. Hun er utdannet sykepleier og pedagog og kom til A-hus etter fem års arbeid i NORWAC (Norwegian Aid Committe ).

Hun var stasjonert i Libanon og ledet organisasjonens arbeid med flyktninger der. Tidligere arbeidet som fagutvikler i medisinsk klinisk industri.

Torunn Arntsen Sajjad

er sosialantropolog (1986) med doktorgrad om genetisk vei-

ledning av pakistansknorske familier (2011) fra Institutt for helse og samfunn. Hun har tidligere vært forsker i flere år ved Helsam og ved NAKMI, Oslo universitetssykehus, og har jobbet i Norges Røde Kors. Hun har inntil nylig vært forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Hun har nylig tiltrådt som forsker II ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ann Hege Grung

er førsteamanuensis i teologi ved Det teologiske fakultet, UiO. Hun har siden 1990 vært engasjert i inter religiøs dialog i Norge og internasjonalt, særlig dialog mellom kristne og muslimer og kristne og buddhister. Hun har publisert flere bøker og artikler om dette emnet på norsk og engelsk, blant annet boka Gender

Justice in Muslim Christian Readings: Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith (Brill forlag, 2015). Grung arbeider også med forskning og undervisning i sjelesorg, også med et tverreligiøst perspektiv. Hun er ordinert prest i Den norske kirke og har blant annet arbeidet

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sykehuset Innlandet
Furnesveien 26
2380 Brumunddal
 
Kontaktinformasjon
Elisabeth Johnsgaard, tlf 415 23 812
Elisabeth.Johnsgaard@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?