HELSENORGE

Erfaringsdeling fra TELMA-prosjektet i Agder

Temamøte om Agders erfaringer rundt medisinsk avstandsoppfølging av pasienter.

Målet med TELMA-prosjektet er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger som verktøy for god avstandsoppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Plattformen er også tatt i bruk for å følge opp covid-19-pasienter.

Temamøtet gjennomføres digitalt. Det åpnes for et begrenset antall fysiske deltakere.

Fant du det du lette etter?