HELSENORGE

FACT Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet inviterer til
Regional nettverksamling med fokus på status og implementering av FACT som samhandlingsmodell.


Foreløpig program

Åpning ved assisterende Statsforvalter Sigurd Tremoen

Fidelity-målinger FACT-team Innlandet ved Thomas Kulbrandstad, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Resultater av evaluering FACT-team Innlandet ved Maria Løvsletten, Sykehuset Innlandet

Bedringsprosesser og erfaringer hos tjenestemottakere i FACT Norge ved Morten Brodahl, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Utviklings- og implementeringsprosesser FACT ved Ingunn Thomassen Berg, Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik
og Kirsti Engan-Skei, kommunene i Sør-Gudbrandsdal

NAV sin rolle i FACT – erfaringer og synspunkter ved Reidun O. Karlsen, kommunalsjef, NAV Gjøvik


Endelig program legges ut når det er klart.

Fant du det du lette etter?