HELSENORGE

Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus arrangerer fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst den 22. og 23. september. Tema for konferansen er "Sykepleie i pandemi og krisetid og den nye digitale hverdagen".

Program

22. september 2021

12.00 Velkommen
12.05 En intensivsykepleiers erfaringer fra pandemi og krisetid
12.30 Helsepersonells erfaringer med Covid-19 pasienter på intensivavdelinger i Norge
12.50 Pause
13.05 Overlevelse og langtidsvirkninger av Covid-19 etter intensivopphold - en nasjonal kartleggingsstudie
13.25 Den lille bygda med det store hjertet - erfaringer med katastrofeledelse og støtte til befolkningen 
13.50 Pause
14.05 Erfaringer som innsatspersonell etter Utøya og leder på pårørendesenteret
14.25 Pandemi og krisetid – mot til å møte, sofadialog med gjester 
14.55 Takk for dagen 

23. september 2021 

12.00 Hilsen fra Norsk Sykepleierforbund
12.05 PROM Pasientrelaterte utfallsmål, brukererfaring 
12.40 Etiske muligheter og dilemmaer i digitale pasientmøter 
12.50 Pause 
13.05 Erfaringer fra pårørende og helsepersonell med digital avstandsoppfølging i hjemmesykehus for barn
13.20 Da rehabilitering ble borte i den første pandemitiden - online tilbud som svar på pasientenes frustrasjon 
13.35 Sykepleieerfaringer med videokonsultasjoner 
13.55 Pause 
14.10 Den digitale hverdagen til glede og besvær, sofadialog med gjester 
14.40 Avslutning 

Om konferansen

Fag- og forskningsdagene er en årlig Helse Sør-Øst konferanse som i år gjennomføres digitalt. Konferansen åpnes derfor opp for nasjonal deltakelse. Du ønskes velkommen og kan bruke denne konferansen til inspirasjon og refleksjon for deg selv og sammen med dine kollegaer. Meld deg på som enkeltperson eller som en gruppe fra din arbeidsplass. 


Målgruppe

Ansatte i sykepleiertjenesten både ved sykehus, kommuner og ved universitet og høyskoler. 

Pris

Digital enkeltperson: 790 kr
Digital kollegagruppe: 1490 kr

Fant du det du lette etter?