Fagdag i smittevern og hygiene

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.05.2017

Antibiotikabruk og mulitresistente bakterier i primærhelsetjenesten er fokus på fagdagen i smittevern og hygiene.

Tid og sted

Honne konferansesenter, Biri
Onsdag 31. mai 2017, kl. 08.30–16.00

Målgruppe

Kommuneleger, fastleger, tilsynsleger, allmennpraktiserende leger, virksomhetsledere, helsepersonell i sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie, psykiatri, studenter.

Påmeldingsinformasjon

Det er ingen kursavgift for ansatte i avtalekommuner med bistand i smittevern, sykehusansatte og studenter.
Andre kursdeltagere må betale kr. 500.

Bindende påmelding innen 12. mai 2017.

Ikke oppmøtte belastes fullt. 


Godkjenninger

Fagdagen er søkt NSF og Norsk legeforening for godkjenning

Program

Møteleder:
Cecilia Tomter, fagleder smittevern og hygiene, Sykehuset Innlandet

08.30 Registrering, kaffe/te og rundstykke

09.00 Velkommen til fagdag
ved Trond Lutnes, Fylkeslege Hedmark

09.15 Siste nytt om smitte i Sykehuset Innlandet
ved Ivar Jo Hagen, smittevernoverlege, Sykehuset Innlandet

09.45 NOIS, prevalensundersøkelse
ved Horst Bentele, seniorrådgiver i avdeling for resistens og infeksjonsforebygging Folkehelseinstituttet

10.15 Pause

10.30 Handlingsplan og antibiotikastyringsprogrammet i primærhelsetjenesten
ved ASP (antibiotikasenteret for primærmedisin)

11.30 Lunsj

12.30 Erfaring med arbeid med ESBL pasienter i sykehjem
ved Svein Helge Syntnes, virksomhetsleder

13.00 Håndtering av multiresistente bakterier i kommunale helseinstitusjoner
ved Horst Bentele, seniorrådgiver i avdeling for resistens og infeksjonsforebygging Folkehelseinstituttet

13.30 Basale smittevernrutiner - Kohot (Interaktiv elektronisk Quiz)
ved Unni J Trondsen og Stine Kristiansen, rådgiver smittevern/hygienesykepleier, Sykehuset Innlandet

14.15 Pause

14.30 Virker egentlig influensavaksinen?
ved Birgitte Klüwer, rådgiver Folkehelseinstituttet

15.00 Nytt fra FHI
ved Hans Blystad, overlege Folkehelseinstituttet

15.30 Oppsummering
ved Cecilia Tomter, fagleder smittevern og hygiene, Sykehuset Innlandet

Når og hvor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Honne konferansesenter
Honnevegen 60, 2836 Biri
 
Kontaktinformasjon
Oppland: Mona Værøy, Sykehuset Innlandet
Hedmark: Trine Sørlundsengen, Sykehuset Innlandet
 
Fant du det du lette etter?