Fagdag smittevern

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.09.2019

Sammen med Fylkesmannen i Innlandet inviterer Sykehuset Innlandet til fagdag om smittevern.

Tid og sted

25. september 2019
Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer - tlf. 61 28 60 00

Målgruppe

Kommuneleger, fastleger, tilsynsleger, allmennpraktiserende leger, virksomhetsledere, helsepersonell i sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie, psykiatri, studenter.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt seks timer.

Det er også søkt Norsk legeforening for godkjenning.

Påmeldingsinformasjon

Helsedirektoratet betaler kursavgiften.
Bindende påmelding innen 6. september 2019 
 Påmeldingslenke fagdag

Program

Møteleder: Mona Værøy, rådgiver smittevern og hygiene, Sykehuset Innlandet og Guri Rudi, seniorrådgiver Fylkesmannen i Innlandet

08.30 Registrering, kaffe/te og rundstykke

09.00 Velkommen til fagdag - praktiske opplysninger
ved Mona Værøy, hygienesykepleier Sykehuset Innlandet

09.10 Case MRSA
ved Mona Værøy og Guro Sæther Denk, hygienesykepleiere

10.40 Pause

11.00 Hepatitt C skal elimineres som folkesykdom Norge
ved Andreas Skulberg, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

11.45 Lunsj

12.45 Tuberkulose, situasjon i Verden og i Norge
ved Trude Margrethe Arnesen, overlege Avdeling for infeksjonsovervåking/Nasjonalt folkehelseinstitutt og Jorun Elisabeth Wiken, Tbc-koordinator Sykehuset Innlandet

14.00 Pause

14.15 Influensavaksinering av helsepersonell
ved Ragnhild Raastad, overlege Kompetansesenteret Oslo Universitetssykehus og Morten Bergkåsa, kommuneoverlege Lillehammer

15.45 Avslutning
ved Fylkeslegen i Innlandet(med forbehold om endringer)

Når og hvor

Dato
25.09.2019 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Scandic Lillehammer Hotel
 
Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til
Oppland: Mona Værøy, Sykehuset Innlandet
Hedmark: Cecilia Tomter, Sykehuset Innlandet
 
Mer informasjon
Mona.Kristin.Vaeroy@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.