Fagdag smittevern

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.09.2019

Sammen med Fylkesmannen i Innlandet inviterer Sykehuset Innlandet til fagdag om smittevern.

Tid og sted

25. september 2019
Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer - tlf. 61 28 60 00

Målgruppe

Kommuneleger, fastleger, tilsynsleger, allmennpraktiserende leger, virksomhetsledere, helsepersonell i sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie, psykiatri, studenter.
Fagdagen er søkt NSF og Norsk legeforening for godkjenning.

Påmeldingsinformasjon

Det er ingen kursavgift for sykehusansatte, studenter og ansatte i avtalekommuner med bistand i smittevern.
Andre kursdeltagere kr. 600.
Bindende påmelding innen 6. september 2019 - Ikke oppmøtte belastes fullt.
 Påmeldingslenke fagdag

Program

Møteleder: Mona Værøy, rådgiver smittevern og hygiene, Sykehuset Innlandet og Guri Rudi, seniorrådgiver Fylkesmannen i Innlandet

08.30 Registrering, kaffe/te og rundstykke

09.00 Velkommen til fagdag - praktiske opplysninger
ved Mona Værøy, hygienesykepleier Sykehuset Innlandet

09.10 Case MRSA
ved Mona Værøy og Guro Sæther Denk, hygienesykepleiere

10.40 Pause

11.00 Hepatitt C skal elimineres som folkesykdom Norge
ved Andreas Skulberg, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

11.45 Lunsj

12.45 Tuberkulose, situasjon i Verden og i Norge
ved Trude Margrethe Arnesen, overlege Avdeling for infeksjonsovervåking/Nasjonalt folkehelseinstitutt og Jorun Elisabeth Wiken, Tbc-koordinator Sykehuset Innlandet

14.00 Pause

14.15 Influensavaksinering av helsepersonell
ved Ragnhild Raastad, overlege Kompetansesenteret Oslo Universitetssykehus og Morten Bergkåsa, kommuneoverlege Lillehammer

15.45 Avslutning
ved Fylkeslegen i Innlandet(med forbehold om endringer)

Når og hvor

Dato
25.09.2019 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Scandic Lillehammer Hotel
 
Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til
Oppland: Mona Værøy, Sykehuset Innlandet
Hedmark: Cecilia Tomter, Sykehuset Innlandet
 
Mer informasjon
Mona.Kristin.Vaeroy@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.