Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 01.11.2017-02.11.2017, Pusterom, Gjøvik

Mestringskurs om fatigue arrangeres to til tre ganger i året ved SI Gjøvik.

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Pusterommet Gjøvik og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i Sykehuset Innlandet. Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målgruppe

Du som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer – uavhengig av bosted. Pårørende er også velkomne.

Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Tid og sted

Kurset arrangeres 2-3 ganger i året på Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Program

På kurset vil du møte kreftsykepleier, kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg til brukerrepresentant og representant fra RPPO.

Du vil også treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon.

Temaer på kurset

  • Erfaringer fra en person som har levd med fatigue en stund
  • Hva er fatigue?
  • Mestring / livsmestring
  • Treningsprinsipper ved fatigue
  • Energiøkonomisering
  • Kosthold

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges i kurset. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve bedre med fatigue.

Påmeldingsinformasjon

Det er en egenandel på 345 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.

Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 05515.

Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlegen eller fra behandlede lege. Henvisning sendes fortløpende til:

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Pusterommet Gjøvik/Kirurgisk avdeling
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik

Når og hvor

Dato
01.11.2017-02.11.2017 
Klokkeslett
09:45-14:30
Sted
Sykehuset i Gjøvik
  
Arrangør
Pusterommet, Gjøvik
 
Kontaktinformasjon
Pusterommet Gjøvik, tlf. 61 15 77 40
 
Mer informasjon
pusterommet@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?