Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 28.11.2018-29.11.2018 , Pusterom, Gjøvik

Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Pusterommet Gjøvik og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i Sykehuset Innlandet.

Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Det er en egenandel på 351,- kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 915 05 515. Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Målgruppe

Du som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer – uavhengig av bosted. Pårørende er også velkomne. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Tid og sted

Sykehuset Innlandet Gjøvik - kursene holdes fortløpende, ta kontakt.

Temaer på kurset

 Erfaringer fra en person som har levd med fatigue en stund
 Hva er fatigue?
 Mestring / livsmestring
 Treningsprinsipper ved fatigue
 Energiøkonomisering
 Kosthold

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges i kurset. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve bedre med fatigue.

Følgende faggrupper vil delta i kurset

Kreftsykepleier, kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom i tillegg til brukerrepresentant og representant fra RPPO. Du vil treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon. Du vil også få en del faglig informasjon fra helsepersonell.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlegen eller fra behandlede lege og henvisning  sendes til:

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Pusterommet Gjøvik/Kirurgisk avdeling
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik

Når og hvor

Dato
28.11.2018-29.11.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
SI Gjøvik
  
Arrangør
Pusterommet, Gjøvik
 
Kontakt
Pusterommet Gjøvik, tlf: 61 15 77 40
 
Mer informasjon
pusterommet@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.