HELSENORGE

Fatigue, mestringskurs høst 2022

Sykehuset Innlandet Gjøvik arrangerer mestringskurs over to dager for deg som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer – uavhengig av bosted. Pårørende er også velkomne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes elektronisk til

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Kirurgisk og ortopedisk avdeling


Kurset arrangeres i samarbeid mellom Pusterommet Gjøvik og Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

- For pasienter og pårørende fra Nord Gudbrandsdalen er oppmøtested for kursdagene Lokalmedisinske senter Otta, Selsvegen 20, 2670 OTTA i Auditoriet. På Otta vil kurset foregå via videokonferanse med lyd og bilde fra Gjøvik. Lokale kreftkontakter i Sel og Vågå vil være tilstede hele kurset. For spørsmål kan kreftkontakt nås på telefon: 917 66 351.

Følgende faggrupper vil delta i kurset: Kreftsykepleier, kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg til brukerrepresentant og representant fra RPPO.

Du vil treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon.

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du får dekket reiseutgifter (helsenorge.no) 

Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​ i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.Temaer på kurset

  • Erfaringer fra en likeperson som lever med fatigue.
  • Hva er fatigue?
  • Mestring / livsmestring.
  • Fysisk aktivitet ved fatigue.
  • Energiøkonomisering.
  • Kosthold.

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges i kurset. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve bedre med fatigue.

Det serveres kaffe, te, frukt og en enkel lunsj.


Fant du det du lette etter?