Helsenorge

Fatique, mestringskurs

Mestringskurs for pasienter som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer. Pårørende er også velkommen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlege eller fra behandlende lege. Henvisning  skal sendes elektronisk til SI Gjøvik kirurgisk avdeling –ortopedisk seksjon eller sendes pr post til:

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Pusterommet Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik


Fatigue – hva er det og hvordan leve bedre med det?

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Pusterommet Gjøvik og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i Sykehuset Innlandet.

Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

For pasienter og pårørende fra Valdresregionen er oppmøtested for kursdagene Valdres Lokalmedisinske Senter, Garlivegen 14, 2900 Fagernes i møterom Sigurd Lybeck.
I Valdres vil kurset foregå via videokonferanse med lyd og bilde fra Gjøvik. Kreftkoordinator i Valdres, Hege Birketvedt Eklund, vil være tilstede hele kurset. Hun kan kontaktes på tlf: 926 65 149 for eventuelle spørsmål.

Målgruppe

Du som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer – uavhengig av bosted. Pårørende er også velkomne.
Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.


Temaer på kurset

Erfaringer fra en person som har levd med fatigue en stund
Hva er fatigue?
Mestring / livsmestring
Treningsprinsipper ved fatigue og avspenning
Energiøkonomisering
Kosthold

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges i kurset. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve bedre med fatigue.

Det serveres kaffe, te, frukt og en enkel lunsj.

På kurset deltar også; kreftsykepleier, kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg til brukerrepresentant og representant fra RPPO.

Du vil treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon.
Du vil også få en del faglig informasjon fra helsepersonell.


Påmeldingsinformasjon

Det er en egenandel på 351 kr for hele kurset.
Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Pasientreiser eller ring 915 05 515.

Ved spesielle hensyn, gi beskjed ved påmelding.


Fant du det du lette etter?