Forebyggingskonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 02.11.2017

Tema på årets forebyggingskonferanse er "Hjelp, jeg har blitt syk! Barn og unges møte med helsesektoren". 

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og kommuner i regi av Overordnet samarbeidsutvalg, OSU og retter seg mot ungdom og alle som arbeider med barn og unge i kommuner og sykehus, både fagfolk og ledere som er ansvarlige for tjenestetilbud til barn og unge.

Sett av dagen!

Når og hvor

Dato
02.11.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121, 2318 Hamar
 
Kontakt
Marthe Flugstad, tlf. 922 20 688
marthe.flugstad@sykehuset-innlandet.no