HELSENORGE

GAS

Habiliteringstjenesten inviterer foreldre og fagpersoner til barn med sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk. Tilbudet er diagnoseuavhengig.

Målsetting og evaluering
Goal Attainment Scaling (GAS) er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

Goal Attainment Scaling (GAS):
Arbeidsredskap for målsetting i tverrfaglig samarbeid (fagspråk ikke nødvendig).
Fokus på motivasjon og behov hos barnet og familien.
Barn/ foreldre/ fagpersoner er aktive i målsettingsprosessen og i planleggingen av tiltak.
Måler funksjonelle endringer innen målområdet.
Evaluerer måloppnåelse for det enkelte barnet.

Program

09.00 Teori og erfaringsutveksling
11.00 Lunsj (ta med egen matpakke)
12.00 Praktisk bruk i grupper
Det anbefales å ta med egne case for målarbeidet

15.00 Avslutning

Fant du det du lette etter?