Goal Attainment Scaling

GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

Et tilbud for foreldre og fagpersoner til barn med sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk, som hører inn under Habiliteringstjenesten. Tilbudet er diagnoseuavhengig.

Oppmøtested er uavhengig av geografisk tilhørighet. Foreldre kan søke om kjøregodtgjørelse og opplæringspenger gjennom NAV. For at opplæringspenger skal kunne innvilges må total tidsbruk være mer enn 7,5 timer (inkludert reisetid).

Goal Attainment Scaling (GAS):
  • Arbeidsredskap for målsetting i tverrfaglig samarbeid(fagspråk ikke nødvendig).
  • Fokus på motivasjon og behov hos barnet og familien.
  • Barn/ foreldre/ fagpersoner er aktive i målsettingsprosessen og i planleggingen av tiltak.
  • Måler funksjonelle endringer innen målområdet.
  • Evaluerer måloppnåelse for det enkelte barnet.

Program

09.00 Teori og erfaringsutveksling
11.00 Lunsj (ta med egen matpakke)
12.00 Praktisk bruk i grupper. Det anbefales å ta med egne case for målarbeidet.
15.00 Avslutning

Fant du det du lette etter?