Goal Attainment Scaling - GAS

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 26.03.2020, Habiliteringstjenesten, Furnes, Habiliteringstjenesten, Lillehammer

GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

Tid og sted

26. mars 2020 | 09.00-15.00
Sykehuset Innlandet
Maihaguvegen 4
2609 Lillehammer

Målgruppe

Foreldre og fagpersoner til barn med sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk, som hører inn under Avdeling for habilitering.
Tilbudet er diagnoseuavhengig.
Oppmøtested er uavhengig av geografisk tilhørighet.
Foreldre kan søke om Opplæringspenger (NAV) og kjøregodtgjørelse.

Goal Attainment Scaling (GAS):

  • Arbeidsredskap for målsetting i tverrfaglig samarbeid (fagspråk ikke nødvendig).
  • Fokus på motivasjon og behov hos barnet og familien.
  • Barn/ foreldre/ fagpersoner er aktive i målsettingsprosessen og i planleggingen av tiltak.
  • Måler funksjonelle endringer innen målområdet.
  • Evaluerer måloppnåelse for det enkelte barnet.

Program

09.00 Teori og erfaringsutveksling

11.00 Lunsj (ta med egen matpakke)

12.00 Praktisk bruk i grupper

Det anbefales å ta med egne case for målarbeidet

15.00 Avslutning

Påmelding

Påmeldingsfrist 12. mars 2020


Når og hvor

Dato
26.03.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Lillehammer (habilitering)
  
Arrangør
Habiliteringstjenesten, Lillehammer, Habiliteringstjenesten, Furnes
 
Kontaktinformasjon
Habiliteringstjenesten
Tlf. 62 55 86 00/Tlf. 61 05 92 50
 
Mer informasjon
si.hab.hed@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?