Graviditet, rusmiddelbruk og foreldreskap

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.03.2020, Enhet for gravide

Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

- En pakkereise til et rusfritt svangerskap og familieliv.

Januar 2020 trer pakkeforløpet gravide og rusmidler i kraft. Pakkeforløpet skal sikre at gravide som strever med rusmiddelproblematikk blir fanget opp så raskt som mulig, får god oppfølging og koordinerte tjenester. Pakkeforløpet handler om å skape trygghet i en krevende, men håpefull situasjon for mor og barn. Fagdagen vil synligjøre muligheter og utfordringer og bidra til bedre kunnskap om hva hjelpeapparatet kan tilby gravide som bruker rusmidler.

Tid og sted

Onsdag 11. mars kl. 08.30, Storsalen på Reinsvoll, Presteseter 1

Påmelding

Bindende påmelding (gratis) innen tirsdag 3. mars.

Manglende oppmøte belastes med kr. 500,-. Kaffe og frukt ved ankomst, lasagne med tilbehør til lunsj.

Foreleser Maria Kjos Fonn

Maria Kjos Fonn, født 1990, utgitt novellesamlingen "Dette har jeg aldri fortalt til noen", (nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris), og romanen Kinderwhore, (oversatt til tre språk og nominert til flere priser, b.a. Brageprisen). Har fått Tanums kvinnestipend for begge bøkene. Jobber som forfatter og skribent. Skriver blant annet om rus og psykiatri, traumer og seksuelle overgrep og sosiale problemstillinger. Nasjonal talsperson for Landsforeningen for PTSD.

Program

08.30 Registrering og velkommen

09.10 Velkommen
ved Inger Bjørlien

09.15 ”Dette har jeg aldri fortalt til noen”
ved Maria Kjos Fonn, forfatter og skribent

10.00 Pause

10.15 Hvorfor er pakkeforløp nyttig for brukerne?
ved Jeanette Rundgren, spesialrådgiver KoRus-Øst

10.45 Sang – musikalsk innslag
ved Marit Kolloen

10.50 Retningslinjer i praksis – Hva betyr det å ha en rettighet? Hvordan anvende og forstå lovverket?
ved Lorenz Stavrum, jurist

11.30 Lunsj

12.15 Samhandling. Erfaring fra en kommune.

13.15 Pause

13.30 Enhet for gravide – Endringsarbeid i graviditeten
ved Inger Bjørlien og Linda Jolma, begge spesialsykepleiere

14.10 Enhet for familie – En trygg start for de sårbare familiene
ved Susanne Haug, spesialsykepleier

14.40 Avslutning og oppsummering
ved Kerstin Söderström, psykologspesialist PhD

Godkjenninger

Den norske jordmorforening - Kurset godkjennes som en del av etterutdanning/kompetanseheving for jordmødre med 6,5 timer.
Norsk Sykepleierforbund - Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer innen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
Norsk Psykologforening - Kurset godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.


Når og hvor

Dato
11.03.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Enhet for gravide
 
Medarrangør

KoRus-Øst

Fant du det du lette etter?