Hafjellseminaret 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.11.2019-22.11.2019, Habiliteringstjenesten, Furnes, Habiliteringstjenesten, Lillehammer

Tema for Hafjellseminaret 2019 er registrering, kartlegging og analyse som om grunnlag for god opplæring og virkningsfulle tiltak.

Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Seminaret vil i all hovedsak være praktisk rettet. Foreleserne har praksis både fra kommunal virksomhet i skole, bolig og dagsenter, samt erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Tid og sted

21. – 22. november 2019
Scandic Hafjell, Øyer

Målgruppe

Seminaret er beregnet på dere som arbeider for mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt fagkonsulenter, ledere og andre med oppgaver knyttet til planlegging og utføring av denne type tjenester.

Program 21. november 2019

09.00 Registrering - servering av kaffe, frukt og enkel frokost

10.00 Åpning av Hafjellseminaret  2019
ved Else Marie Grønnerud, seksjonsleder oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

10.15 Grunnlaget for miljøterapeutisk arbeid; kartlegging, registrering og analyse
ved Erkki Rustad, spesialvernepleier oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

I miljøterapeutisk arbeid står kartlegging, registrering og analyse sentralt for å iverksette presise og individuelt tilpassede tiltak. I arbeid med personer som har behov for bistand, opplæring eller hjelp til endring i atferd vil det være nødvendig  å samle inn relevant informasjon og gjøre vurderinger av hva informasjonen betyr, før man iverksetter tiltak. Presentasjonen vil gi en kort introduksjon til begrepene, forskjellen på dem og «hvem som gjør hva».

10.45 Pause

11.00 Hva, hvorfor og hvordan registrere?
ved  Kjetil Viken (M.Sc), førstelektor Høgskolen i Innlandet og  Jørn Isaksen, spesialvernepleier Ph.d Habiliteringsavdellingen

Registreringskvalitet står sentralt i atferdsanalytisk arbeid (Isaksen & Karlsen, 2013; Viken, 2018). Innsamling av data bør være fundamentert i krav til gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Dette stiller krav til hvilke målatferder som velges ut for registrering, hvor godt disse operasjonaliseres og hvordan man går fram i arbeidet med å samle inn dataene. Denne forelesningen vil være praktisk rettet og handle om både konkrete ferdigheter og etablering av gode rutiner for innsamling av data.

12.00 Lunsj

13.00 Hva, hvorfor og hvordan registrere?
fortsettelse av forelesningen før lunsj

14.00 Kartlegging - presentasjon av ulike kartleggingsverktøy

14.00–14.30 Forsterkerkartlegging
ved Anders Solheim, vernepleier oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

Mange av tjenestemottagerne vi møter i Habiliteringsavdelingen har utbytte av ulike motivasjonssystemer for å gjennomføre viktige gjøremål i hverdagen. I disse situasjonene er det viktig at vi som tjenesteytere vet hva som er forsterkere. Det være seg aktiviteter, spiselige, sosiale eller materielle forsterkere. I de fleste tilfeller har pårørende eller tjenesteytere gode forutsetninger for å si noe om dette, men hos enkelte tjenestemottakere kan det være nødvendig å foreta en grundigere forsterkerkartlegging. Presentasjonen vil ta for seg et utvalg måter å gjennomføre dette på med utgangspunkt i Prefmot (Preferansekartlegging som grunnlag for motivasjonssystemer), et kartleggingsverktøy utarbeidet av Henning Bech, Kai-Ove Ottersen og Grete Vikin i Habiliteringsavdelingen.
Presentasjonen vil inneholde en gjennomgang av hvordan disse forslagene videre kan brukes i en mer systematisk kartlegging og rangering av forsterkere.

14.30–15.15 Systematisk registrering og kartlegging ved opplæring
ved Anne Line Kihle og Mari Lyftingsmo, spesialvernepleiere oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

Hva er viktig å registrere og hvordan gjøres det? Hvilke registreringsverktøy er praktiske og kan anvendes i en hektisk hverdag?

15.15-15.45 Pause - kaffe, frukt og kaker

15.45–16.15 Pre- og post test ved bruk av Sexkunn
ved Hedda Sivertsen Lervold, spesialvernepleier oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

16.15–16.35 Bruk av Adaptive Demens Screening og Tidlig Tegn i kartlegging med tanke på funksjonsfall hos personer med nedsatt funksjonsevne
ved Rita Larsen, spesialvernepleier Habiliteringsavdelingen

16.35-16.50 Pause

16.50–17.35 Verktøy til bruk i kartlegging av evne- og funksjonsnivå. Hvorfor er det viktig å bruke disse?
ved Rune Hatlestad Karlsen, psykolog utredningsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

17.35–18.00 Kartlegging av sosiale ferdigheter
ved Asbjørg Berget, spesialpedagog oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

18.00 Slutt dag 1

20.00 Middag


Program 22. november 2019

09.00 Funksjonelle analyser - hva er det og hvordan kan vi bruke dem?
ved Bjørn Andre Torve, spesialvernepleier voksenseksjonen og Asbjørg Berget, spesialpedagog oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

Funksjonelle analyser omfatter et bredt utvalg av strategier for å kartlegge årsaker til atferd. Ved bruk av funksjonelle analyser vil en styrke muligheten for å iverksette riktige tiltak. Forelesningen vil ta for seg ulike former for funksjonellanalyser og hvordan de kan brukes som grunnlag for miljøterapeutiske tiltak.

10.00 Kaffepause med utskjekking

10.30 Funksjonelle analyser i praksis - casepresentasjoner

10.30–11.00 Hvordan anvende funksjonelle analyser i et opplæringsperspektiv?
ved Anne Line Kihle og Mari Lyftingsmo, spesialvernepleiere oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

En presentasjon av hvordan funksjonelle analyser påvirker valg av mål og tiltak i opplæring igjennom to ulike case hvor barna  med autismespekterforstyrrelse mottar EIBI opplæring i barnehagen.

11.00–11.15 Eksempel på bruk av funksjonelle analyser som grunnlag for behandling av utfordrende atferd som bare forekom i nærvær av ett personal.
ved  Asbjørg Berget, spesialpedagog oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

Presentasjonen vil ta for seg hva analysene viste, hvilke tiltak vi valgte å iverksette, samt resultatene av tiltakene.

11.15 Pause

11.30–12.00 Eksempel på bruk av funksjonelle analyser som grunnlag for behandling av voldelig atferd hos en mann med lett utviklingshemming og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (Borderline)
ved Bjørn Andre Torve, spesialvernepleier Habiliteringsavdelingen

12.00–12.45 Bruk av funksjonelle analyser for å endre personalatferd i arbeid med alvorlig utfordrende atferd hos tjenestemottakere.
Foreleser annonseres senere

12.45 Avslutning, Hafjellseminaret 2019 – en oppsummering
ved Else Marie Grønnerud, seksjonsleder oppfølgingsseksjonen, Habiliteringsavdelingen

13.00 Lunsj


Overnatting/dagpakke

Det er obligatorisk med dagpakke eller helpensjon. Betaling av overnatting og dagpakke gjør den enkelte opp direkte med hotellet. Dersom det skal betales via faktura, må rekvisisjon fra arbeidsgiver fremvises hotellet (med avdeling, organisasjonsnummer og fakturaadresse).

Overnatting med helpensjon:
Overnatting i enkeltrom, inkludert helpensjon: Kr. 2035,-
Overnatting i dobbeltrom inkludert helpensjon: Kr. 1750,-

Prisen dekker i tillegg til overnatting, enkel frokost ved ankomst første dag, middag første dag, frokost andre dag, lunsj og kaffepause begge dager.

2-dagers seminar uten overnatting (dagpakke): 
Prisen dekker kaffe og enkel frokost ved ankomst første dag, lunsj og kaffepause begge dager: Kr. 1005,-

Booking av dagpakke / overnatting sendes per e-post til:
karine.skipnes@scandichotels.com

Påmeldingen merkes:
Ref. nr. HAF211119


Påmelding seminar

Seminaravgift kr. 400 (betales ved påmelding)

Påmeldingsfrist 14. oktober  2019

Påmeldingslenke Hafjellseminaret 2019


Eventuelle endringer i programmet oppdateres fortløpende på vår facebookside «Hafjellseminaret»

Når og hvor

Dato
21.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Scandic Hafjell, Øyer
 
Arrangør
Habiliteringstjenesten, Lillehammer, Habiliteringstjenesten, Furnes
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.