HELSENORGE

Hafjellseminaret 2022 - Anvendt atferdsanalyse

Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov og vil i all hovedsak være praktisk rettet.
Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Foreleserne har praksis både fra kommunal virksomhet i barnehage, skole, bolig og dagsenter, samt erfaring fra spesialisthelsetjenesten.


Målgruppe

Seminaret er beregnet for personer som arbeider med mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt ledere og andre med oppgaver knyttet til planlegging og utføring av denne type tjenester.


Påmelding

Seminaravgiften på kr. 600 betales direkte ved påmelding via lenken: Hafjellseminaret 2022
Påmelding er bindende. Ved sykdom kan andre ta plassen.

Eventuelle endringer i programmet oppdateres fortløpende på www.facebook.com - ”Hafjellseminaret”


Pris

2-dagers seminar med overnatting:
Enkeltrom pr. pers. kr. 1.570 inkl. helpensjon
Dobbeltrom pr. pers. kr. 1.280 inkl. helpensjon

Prisen dekker i tillegg til overnatting, kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, middag første dag, frokost andre dag, lunsj og kaffepause begge dager.

2-dagers seminar uten overnatting: kr. 1.050
Prisen dekker kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, lunsj og kaffepause begge dager.


Overnatting

Betaling av overnatting og dagpakker ordnes av den enkelte direkte med hotellet.

Dersom dette skal betales via faktura må rekvisisjon (m/ avdeling, organisasjonsnummer, fakturaadresse) fra arbeidsgiver fremvises hotellet.

Booking sendes epost: meeting@scandichotels.com
Emnefelt merkes: HAF171121

– eller tlf. 21 89 81 00 og oppgi samme kode


Program dag 1

09.00 Velkommen! Registrering ved ankomst

10.00 Åpning
ved Else Marie Grønnerud, spesialvernepleier og seksjonsleder i Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Oppfølgingsseksjonen

10.15 Anvendt atferdsanalyse i historisk perspektiv, globalt og lokalt
ved Børge Holden, sjefspsykolog i Voksenseksjonen i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet Sanderud

11.00 Pause

11.15 Hva er anvendt atferdsanalyse – og hvorfor er det smart å kunne det?
ved Are Karlsen, utdannet med hovedfag i helsevitenskap og Jørn Isaksen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og fagutvikler I Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet.

Begge er vernepleiere og har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Sammen har de skrevet bøkene “Innføring i Atferdsanalyse” og “Foreldrelappen”.

13.00 Lunsj

14.00 Are Karlsen og Jørn Isaksen fortsetter

15.00 Pause

15.15 Case fra barnehage. Hvorfor barn med autismespekterforstyrrelse må lære å lære for å fungere bedre i sitt naturlige miljø
ved spesialvernepleiere fra EIBI-gruppa. EIBI-gruppa i Oppfølgingsseksjonen i Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer, består av spesialvernepleiere som veileder i barnehage og småskole. EIBI står for ”Early Intensive Behavioral Intervention”.

16.00 Kaffepause

16.30 ”Good behaviour game” – et tiltak for å skape ro i klasserommet. Et case fra en barneskole
ved Joachim Skåren, spesialvernepleier i Oppfølgingsseksjonen, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

18.00 Avslutning av seminarets første dag

20.00 Middag


Program dag 2

09.00 Å bygge og opprettholde relasjoner i atferdsanalytisk perspektiv
ved Erkki Rustad, spesialvernepleier i Oppfølgingsseksjonen, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

10.00 Pause

10.15 Praktiske eksempler på anvendt atferdsanalyse, er det så vanskelig å få til da?
ved Asbjørg Berget, spesialpedagog, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

11.00 Pause med utsjekking fra hotellet

11.30 Oppfølging og behandling av skadelig seksuell atferd hos ung mann med lett utviklingshemming
ved Marius Bakken, spesialvernepleier i Voksenseksjonen, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

12.15 To kasus
a) Non-kontingent forsterkning for å behandle alvorlig selvskading hos mann med dyp utviklingshemming
b) Bruk av atferdsavtaler for å redusere gaming-/spilletid hos gutt 11 år
ved Marius Hansen, spesialvernepleier i Voksenseksjonen, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

13.00 Lunsj og hjemreiseFant du det du lette etter?