HELSENORGE

Hafjellseminaret 2023: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Et praktisk rettet seminar om Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, og ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

Målgruppe 

Seminaret er beregnet for personer som arbeider med mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt ledere og andre med oppgaver knyttet til planlegging og utføring av denne type tjenester. 

Program 16. november

09.00 Velkommen! Registrering ved ankomst

10.00 Åpning 
ved Else Marie Grønnerud, spesialvernepleier og seksjonsleder, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Oppfølgingsseksjonen

10.15 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 – status og noen aktuelle problemstillinger 
ved Jørn Kroken, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet

12.00 Pause

12.15 Beslutningskompetanse: Hvordan vurderes det, og hvem vurderer det? 
ved Børge Holden, sjefspsykolog, Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet, Sanderud

13.00 Lunsj

14.00 Arbeid med tvang og makt rundt tenestemottaker med samansett tenestebehov 
ved Åsbjørg Bakken Sperstad og Ella Bøe Mølmen, Skjåk kommune

14.45 Pause

15.00 Alternative løsninger, funksjonelle analyser og non-kontingent forsterkning for å redusere selvskading 
ved Bjørn Andre Torve, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

16.00 Kaffepause

16.30 Gjennomgang av ulike praktiske verktøy i arbeid med Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 
ved flere ansatte i Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer og Sanderud

18.00 Avslutning dag 1

20.00 Middag 

Program 17. november

09.00 Muligheter og utfordringer, velferdsteknologi og kapittel 9 
ved Runhild Nerby, avdelingsleder, Enhet for hverdagsmestring avdeling 4, Trysil kommune og Tor Sætrang, Nettverkskoordinator velferdsteknologi i Innlandet

10.00 Pause

10.15 Økt handlefrihet ved bruk av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 – en case om bruk av GPS 
ved Bente D. Synstelien, vernepleier, Gjøvik kommune og Erkki Rustad, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

11.00 Pause med utsjekking fra hotellet

11.30 Pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4 A: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen 
ved Kristin Løken Amsrud, overlege, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet

12.00 Pause

12.15 Hva når Helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9 ikke kan anvendes? Casepresentasjon 
ved Hedda Lervold og Joachim Skåren, spesialvernepleiere Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

13.00 Lunsj og hjemreise

Med forbehold om endringer.

Pris 

 • 2-dagers seminar med overnatting  
  • Enkeltrom per person inkludert helpensjon og seminaravgift: 2 990 kr  
  • Dobbeltrom per person inkludert helpensjon og seminaravgift: 2 640 kr  
  • Prisen dekker, i tillegg til overnatting, seminaravgift (700 kr), kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, middag første dag, frokost andre dag, lunsj og kaffepause begge dager. 
 • 2-dagers seminar uten overnatting: 1 980 kr 
  • Prisen dekker seminaravgift (700 kr), kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, lunsj og kaffepause begge dager. 
 • Middag for ikke-boende: 495 kr

Booking av overnatting, dagpakker og middag gjøres i påmeldingen. Du vil motta faktura fra Sykehuset Innlandet.

Fant du det du lette etter?