Helseforskningskonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.09.2017

Den årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.

Program

09.00 Registrering

09.30 Åpning av konferansen,
ved forskningsdirektør i Sykehuset Innlandet Ingeborg Hartz

09.40 Medikamenter ved psykoselidelser
- hva viser vitenskapelige evidens?
ved professor Ole Andreassen, spesialist i psykiatri, SFF NORMENT, Uio og Ous

10.20 Psykologisk behandling ved schizofreni:
Fra psykoanalyse til kognitiv trening,
ved professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO og forskningsdirektør Vestre Viken

11.10
Innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et virkemiddel for realisering av samhandlingsreformens intensjoner,
ved professor  Aud Obstfelder, forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning NTNU Gjøvik

11.45 Lunsj og utdeling av forskningspriser

12.30 Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner

Somatikk (1)

Rom: Sal 2
ledelse ved Stian Ellefsen (HINN/SI)

Somatikk
1
Tarmfloraen hos personer med sykelig overvekt; betydningen av komorbiditet, kosten og medisiner Per G. Farup, Anne Stine Kvehaugen, Martin Aasbrenn
2
Effekten av ApoE e4 på blodtrykk hos pasienter med og uten depresjon Knut A Hestad, Knut Engedal, Jon Elling Whist, Per G Farup
3
Kan styrketrening gi KOLS-pasienter bedre muskelstyrke og et bedre liv? Knut Sindre Mølmen, Tor A. Strand, Gunnar Slettaløkken Falch, Stian Ellefsen
4
Operativ behandling av lumbal spinal stenose: Ulik bruk av avstivning, men like pasientrapporterte resultater i Norge, Sverige og Danmark Greger Lønne, Peter Fritzell, Olle Hägg, Dennis Nordvall, Paul Gerdhem, Tobias Lagerbäck, Mikkel Andersen, Søren Eiskjaer, Martin Gehrchen, Wilco Jacobs, Miranda L van Hooff, Tore K Solberg

Religionspsykologi og frivillighet (2)

Rom: Sal 3
ledelse ved Lars Danbolt

Relgionspsykologi og frivillighet
5
How and in which situations does faith and spirituality appear among people with severe dementia? Tor-Arne Isene
6
Eksistensielle temaer og pasienter i selvmordsrisiko Ane Inger Bondahl Søberg, Lars Danbolt, Torgeir Sørensen, Sigrid Helene K. Haug, Lars Lien
7
Kirkens' SOS: A diaconal crisis line. The experiences of callers and volunteers. Ingvild Engh Vattø, Valerie DeMarinis, Sigrid Helene Kjørven Haug, Lars Lien, Lars Danbolt
8
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: forekomst, volum og samarbeid Marianne Sundlisæter Skinner

Brukermedvirkning og erfaring (3)

Rom: Sal 4
ledelse ved Liv Ødbehr (HINN)

Brukermedvirkning og erfaring
9
Brukermedvirkning i den norske velferdspolitikken - likheter og ulikheter i politikken rettet mot eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Ole Petter Askheim, Karen Christensen, Synnøve Fluge, Ingrid Guldvik
10
Everyday life and wellbeing among the oldest elderly in Norway - a qualitative study Arild Granerud, Irene Imingen, Bengt Eriksson
11
Few opportunities to influence decisions regarding the care and treatment of an older hospitalized family member: A qualitative study among family members Ingrid Nyborg, Lars Johan Danbolt, Marit Kirkevold
12
Person-centered care in Norwegian nursing homes and its relation to organizational factors and staff characteristics. A cross-sectional survey. Irene Røen, Øyvind Kirkevold, Ingelin Testad, Geir Selbæk, Knut Engedal, Sverre Berg

13.30 Kaffepause og posterpresentasjoner

13.45
Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner

Barn og unge (4)

Rom: Sal 2
ledelse ved Trond Markestad (SI)


Barn og unge
13
Skoler, læring og psykisk helse: betydningen av kroppsøving Linda Røset, Ken Green, Miranda Thurston, Thorsteinn Sigurjonsson Hege Eikeland Tjomsland
14
Fysiologisk neonatalt nadir hos friske, nyfødte til termin og faktorer assosiert med uttalt vekttap Eline S.Vold-Engesli, Mads Holten-Andersen, Jakob Nakling, Jacob Holter Grund
15
Kartlegging av astmaundervisning til barn og foreldre i barneavdelinger mellom 2004, 2006 og 2014 Anne Trollvik, Liv-Grethe Raika Kristoffersen, Gun Nordström
16
Young adults living with mental illness and family in community health care settings Lisbeth Kjelsrud Aass, Hege Kletthagen, Agneta Schrøder, Øyfrid Larsen Moen

Eldre og psykisk helse (5)

Rom: Sal 3
ledelse ved Sigrid Wangensteen (NTNU Gjøvik)

Eldre og psykisk helse
17
Sykehjempersonalets erfaringer med bruk av Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens (TID) - en kvalitativ studie Janne Myhre, Bjørn Lichtwarck, Alka Goyal, Anne Marie Mork Rokstad, Geir Selbaek, Øyvind Kirkevold, Sverre Bergh
18
Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens (TID) - en clusterrandomisert kontrollert studie Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk, Øyvind Kirkevold, Anne Marie Mork Rokstad, Jūratė Šaltytė Benth, Jonas Christoffer Lindstrøm, Sverre Bergh
19
The course of anxiety, anxiety symptoms, and the correlates of change in anxiety symptoms in persons with dementia in Norwegian nursing homes: a follow-up study Alka R. Goyal, Sverre Bergh, Knut Engedal, Marit Kirkevold, Øyvind Kirkevold
20
Avhandling: Forløp av depresjon hos eldre i Norge Tom Borza, Geir Selbæk, Sverre Bergh, Knut Engedal


Helsetjeneste og praksis (6)

Rom: Sal 4
ledelse ved Randi Martinsen (HINN)

Helsetjeneste og praksis
21
Oppfølging og samhandling ved TUD Maria Løvsletten, Elisabeth Haug, Arild Granerud, Tonje Lossius Husum
22
Team decision-making in hospital units
Oddveig Reiersdal Aaberg, Randi Ballangrud, Sissel E. Husebø, Marie Louise Hall-Lord
23
Risikokalkulator som beslutningsstøtte ved preoperativ vurdering til kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose Ole Kristian Alhaug, Greger Lønne
24
Utgår.

14.45 Kaffepause og posterpresentasjoner


15.00 Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner

Rus og psykisk helse (7)

Rom: Sal 2
ledelse av Arild Vaktskjold (SI/HINN)

Rus og psykisk helse
25
The role of immune activation in major depression comorbid with alcohol use disorders: A prospective study in Nepal Susmita Pandey, Jørgen G. Bramness, Lars Lien, Sudan Prasad Neupane
26
Symptom og diagnoseendring hos pasienter seks år etter behandling ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk Ingrid Olssøn, Alv A Dahl
27
Suicidality among Nepalese patients undergoing treatment for alcohol use disorder Sudan Prasad Neupane, Lars Lien, Jørgen G. Bramness
28
Profesjonell hjelp - erfart av mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse Eva Brekke, Lars Lien, Stian Biong


Psykisk helse og psykose (8)

Rom: Sal 3
ledelse av Merete Øie (SI)

Psykisk helse og psykose
29
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing) - systematisering av forskningsbaserte resultater Elin Opheim, Marianne Jakobsen, Bjørn Aksel Aasen, Kari Kvaal
30
Selvforstyrrelser ved første episode psykose - en syv års oppfølgingsstudie Ingrid Hartveit Svendsen, Merete Glenne Øie, Ingrid Melle, Elisabeth Haug
31
Anomalous self-experiences and depression in schizophrenia Elisabeth Haug, Merete Øie, Ole A. Andreassen, Unni Bratlien, Barnaby Nelson, Monica Aas, Paul Møller, Ingrid Melle
32
Rehabilitering av eksekutive funksjoner hos pasienter med schizofreni eller som er i risiko for å utvikle schizofreni Merete Glenne Øie, Elisabeth Haug, Ingvild Haugen, Jan Stubberud

Eldreomsorg og praksis (9)

Rom: Sal 4 
ledelse av Øyfrid Moen (NTNU Gjøvik)

Eldreomsorg i praksis
33
Innovativt samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester? Maren Sogstad, Siv Magnusse, Eirin LodgaardInnovativt samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester? Maren Sogstad, Siv Magnusse, Eirin Lodgaard
34
Strukturert miljøbehandling med fokus på sang og musikk i eldreomsorgen. Et samarbeidsprosjekt med NTNU og Ringsaker kommune. Marit Helene Sund Storlien, Kari Bjerke Batt-Rawden
35
Sykepleiers erfaring med fall og fallforebygging. En intervjustudie. Marianne Stålcrantz Engenes, Inger S. Johansson, Hege Kletthagen
36
Vurdering av praktiske studier i sykepleie
Anne Grethe Kydland, Gun Nordstrøm

16.00 Vel hjem!


Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Honne hotell og konferansesenter
Honnevegen 60
2836 Biri
 
Arrangør
Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik 
Kontaktinformasjon
SI: Ingeborg Hartz, ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no

INN - Hedmark: Knut Hestad, knut.hestad@inn.no

INN - Lillehammer: Grethe Netland, grethe.netland@inn.no

NTNU Gjøvik: Anne K Jonassen, anne.jonassen@ntnu.no
 

Om konferansen

Helseforskningskonferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet-Hedmark, Høgskolen i Innlandet-Lillehammer og NTNU Gjøvik. Formålet er å styrke samarbeidet mellom institusjonene om helseforskning og skape grunnlag for felles prosjekter. Konferansen arrangeres som en del av Forskningsdagene 2017.


Både Sykehuset Innlandet og de øvrige institusjonene har mange kvalifiserte forskere med nasjonale og internasjonale kontakter. Det er også godt samarbeid mellom institusjonene på mange områder, men fortsatt er det muligheter for forbedringer. En viktig del av programmet er presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner og som postere.


Under konferansen blir det også utdelt priser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helseforskning foregående år. Alle institusjonene har hver sine priser. I tillegg deles det ut en felles pris. Utdeling avhenger av at det sendes inn nok gode artikler.

Abstrakter og postere

Abstrakter - muntlige

Abstrakter - postere

Foreløpig program og påmeldingsinformasjon

Ingen deltakeravgift for ansatte ved de arrangerende institusjoner. Øvrige deltakere dekker kostnadene selv. Dagpakke kr.445.

Påmeldingsfristen gikk ut 5. september. 

Forespørsel om etteranmeldelse sendes til Kari Lillehaug: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no


Påmeldingsskjema benyttes både til innsending av abstrakt og påmelding til konferansen.

Abstrakt skal inneholde følgende punkter:

 • Overskrift 
  Velg en kort og beskrivende tittel 
 • Forfattere/Deltakere 
 • Hvem skal presentere prosjektet? 
 • Institusjonstilhørighet 
 • Bakgrunn 
  Her beskrives begrunnelsen/bakgrunnen for at arbeidet ble startet (max 650 tegn). 
 • Mål/Hensikt 
  Formuleres kort og presist (max 400 tegn). 
 • Materiale og metode 
  Alle arbeider må redegjøre for hvilke metoder som er brukt og hvordan arbeidet er gjennomført (max 550 tegn). 
 • Resultater 
  Her presenteres resultatene av studien, samt en kort diskusjon av resultatene slik at funnene kan settes inn i en større sammenheng (max 750 tegn)
 • Konklusjon 
  En kort og fyldig konklusjon som alle husker (max 300 tegn)
 • Ønsket presentasjonsform (muntlig foredrag eller poster)
 • Overordnet kategori for abstraktet (f.eks. demens, pasientsikkerhet)Følgende tre plenumsforedrag inngår i programmet:

Medikamenter ved psykoselidelser - hva viser vitenskapelig evidens? Ved professor Ole A.  Andreassen, spesialist i psykiatri, SFF NORMENT, UiO og OUS

Psykologisk behandling ved schizofreni: Fra psykoanalyse til kognitiv trening. Ved professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO og forskningsdirektør Vestre Viken Helseforetak.

Innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et virkemiddel for realisering av samhandlingsreformens intensjoner. Ved professor Aud Obstfelder, forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik.

Kriterier og retningslinjer forskningspris

Utlysning av forskningspriser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helseforskning i 2016

I forbindelse med Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 på Honne hotell og konferansesenter, Biri 28. september 2017 ønsker samarbeidsgruppen for forskning ved Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet - Hedmark, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer og NTNU Gjøvik å dele ut fem priser à kr 6000 for årets vitenskapelige publikasjoner i 2016.

Én pris går til hver av de fire institusjonene, og én pris tildeles årets publikasjon utgående fra samarbeid mellom minst to av institusjonene.

Alle som har publisert vitenskapelig innen helseforskning i 2016 oppfordres til å sende inn sitt arbeid til vurdering for en forskningspris. Frist for dette er 1. september 2017. Bidrag sendes til kontaktperson ved aktuell institusjon, se informasjon under.

Hensikten med prisen er:

 • Å synliggjøre god helseforskning
 • Å motivere til og påskjønne forskning av høy kvalitet
 • Å stimulere til forskningssamarbeid mellom Høgskolene i Innlandet og Sykehuset Innlandet

Kriterier for tildeling:

 • Prisene skal tildeles arbeider som var publisert i 2016
 • Publikasjonene skal være basert på helserelaterte prosjekter
 • Førsteforfatter skal være ansatt og ha adresse ved en av de fire institusjonene
 • Samarbeidspris krever forfattere fra minst to av institusjonene, hvorav en er førsteforfatter. Det er ikke tilstrekkelig at én forfatter oppgir to adresser.
 • Det kan sendes inn én publikasjon til vurdering per førsteforfatter
 • Artikkelens innhold må presenteres i parallellsesjon på Innlandets Helseforskningskonferanse (i år eller tidligere år)
 • Forfatterne/forskerne må være påmeldt og tilstede på Innlandets Helseforskningskonferanse for å motta prisen

Øvrige retningslinjer:

Publikasjoner som ønskes vurdert for en forskningspris sendes til kontaktperson for den enkelte institusjon innen 1. september sammen med en bekreftelse på at arbeidet skal presenteres, eller tidligere er presentert, i parallellsesjon på konferansen

Minst fire publikasjoner må være sendt inn til vurdering per kategori for at prisen i den enkelte kategori skal deles ut

Hver institusjon etablerer en komité for å vurdere innkomne publikasjoner og nominere beste publikasjon fra sin institusjon

Fant du det du lette etter?