Helsepedagogikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 03.04.2018, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Modulbasert kurs i Helsepedagogikk legger til rette for læringsprosesser som fremmer pasienter og pårørendes helse, mestring og livskvalitet.

Ønsker du og dine ansatte å lære mer om formidling av helsekunnskap og kommunikasjon?
Få mer innblikk i brukermedvirkning?
Lære mer om pedagogisk tilrettelegging for å utvikle mestringskurs.
Tips til måter å kommunisere på?
Legge til rette for at pasienter og deres pårørende får nødvendig kunnskap til å leve med helseutfordringer?
Da kan et kurs i Helsepedagogikk være nyttig!

Tid og sted

Kjonerud Kompetansesenter, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad veibeskrivelse

Modul 1: Tirsdag   3. april 2018
Modul 2: Tirsdag  10. april 2018
Modul 3: Tirsdag  17. april 2018
Modul 4: Tirsdag  24. april 2018

Hver kursdag: kl 10.00 – 15.00

Påmelding forutsetter oppmøte alle 4 kursdagene og er gratis.

Om kurset

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (tidl. Lærings- og mestringssenteret) i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk. Vi har utarbeidet et modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til det å gi helseinformasjon til pasienter og pårørende.

Målet er at helsepersonell har tilstrekkelig og adekvat kunnskap som åpner opp for den enkelte pasient/bruker og deres pårørende til å finne fram til sine kilder for egenmestring og styrke. 

Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for å kunne medvirke i lærings- og mestringstilbud innen pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.

Opplæringstilbudet består av korte forelesninger, dialog og refleksjon rundt temaer som omhandler brukermedvirkning og helsefremmende aspekter.
«Helsepedagogikk kan forstås som alt som angår læring, utvikling, veiledning og undervisning i en helsesammenheng, i et samarbeid mellom pasient, pårørende og fagpersonen». (Strategi for pasient- og pårørendeopplæring, PPO, HSØ 2013).

I Helsepedagogikk legger vi til rette for læringsprosesser som fremmer pasienter og pårørendes helse, mestring og livskvalitet. Temaer som gir gode vinklinger i et mestringsperspektiv er salutogen tilnærming, empowerment pedagogikk, gruppelederrollen, Standard metode for pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, kommunikasjon, etikk og holdninger i møtet med brukere/pasienter/pårørende.

Kurset får gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt og mange sier at de har fått ny innsikt, som berører og skaper nye holdninger – ikke bare i pasient- og pårørendeopplæring, men også i det daglige arbeidet i møtet med pasienter. 

Det legges opp til aktiv deltagelse - dialog og erfaringsutveksling.
Modul 4 gjennomføres ved at deltagerne lager et lærings- og mestringstilbud som presenteres mot slutten av dagen.

Påmelding

I tillegg til ansatte i Sykehuset Innlandet er kurset også åpent for ansatte i kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter.
Vi har stor tro på at man får bedre kvalitet og pasientflyt når vi kjenner hverandre og hverandres måter å jobbe på.

E- læringskurs om Helsepedagogikk finner du i Læringsportalen og på
www.mestringforalle.no
Mer informasjon er tilgjengelig på www.mestring.no

Påmelding innen 22. mars 2018 til
Valborg N. Brøste, epost: Valborg.N.broste@sykehuset-innlandet.no

Begrenset antall deltagere – og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Lunsj kan kjøpes i kantina eller du kan ta med matpakke.

Når og hvor

Dato
03.04.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Kjonerud kompetansesenter
  
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
 
Kontaktinformasjon
Magnus Østvang - mobil: 469 14 870
Valborg N. Brøste - mobil: 948 28 249
 
Mer informasjon
Valborg.N.broste@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?