Helsepedagogikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 26.09.2018

Lær nye, smarte måter å jobbe på i framtida.

Ønsker du og dine ansatte å lære mer om formidling av helsekunnskap og kommunikasjon?
Få mer innblikk i brukermedvirkning?
Lære mer om pedagogisk tilrettelegging for å utvikle mestringskurs.
Tips til måter å kommunisere på?
Legge til rette for at pasienter og deres pårørende får nødvendig kunnskap til å leve med helseutfordringer?
Da kan et kurs i Helsepedagogikk være nyttig!

Tid og sted

Modul 1: Onsdag 26. september
Modul 2: Onsdag  3. oktober
Modul 3: Tirsdag 16. oktober
Modul 4: Tirsdag 23. oktober     

Sykehuset Innlandet Elverum, sentralhallen  kl. 09.00–15.00

Vi har kaffe og te – ta med matpakke.
Mat kan også kjøpes i kantina.  

Om kurset

Opplæringstilbudet består av korte forelesninger, dialog og refleksjon rundt temaer som omhandler brukermedvirkning og helsefremmende aspekter.

I Helsepedagogikk legger vi til rette for læringsprosesser som fremmer pasienter og pårørendes helse, mestring og livskvalitet. Temaer som gir gode vinklinger i et mestringsperspektiv er salutogen tilnærming, empowerment – pedagogikk, gruppelederrollen, Standard metode for pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, kommunikasjon, etikk og holdninger i møtet med brukere/pasienter/pårørende.

For mer informasjon om Helsepedagogikk anbefales denne rapporten:
https://mestring.no/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-begreper-og-teorier_ENDELIG.pdf

Kurset får gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt og mange sier at de har fått ny innsikt, som berører og skaper nye holdninger – ikke bare i pasient- og pårørendeopplæring, men også i det daglige arbeidet i møtet med pasienter. 

Det legges opp til aktiv deltagelse - dialog og erfaringsutveksling.

Modul 4 gjennomføres ved at deltagerne lager et lærings- og mestringstilbud som presenteres den siste dagen.

Kursopplegget går over 4 dager à 5 timer.
Påmelding forutsetter oppmøte alle 4 kursdagene og er gratis.
 
I tillegg til ansatte i Sykehuset Innlandet er kurset også åpent for ansatte i kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter. Vi har stor tro på at man får bedre kvalitet og pasientflyt når vi kjenner hverandre og hverandres måter å jobbe på.

E- læringskurs om Helsepedagogikk finner du i Læringsportalen og på
www.mestringforalle.no
Mer informasjon er tilgjengelig på www.mestring.no

Påmelding

Elektronisk påmelding innen 15. september 2018

Begrenset antall deltagere – og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.


Når og hvor

Dato
26.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 26.09, 3.10, 16.10, 23.10
Sted
SI Elverum
  
Kontakt
Magnus Østvang, mobil: 469 14 870
Valborg N. Brøste, mobil: 948 28 249
 
Mer informasjon
Valborg.N.broste@sykehuset-innlandet.no  

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (tidl. Lærings- og mestringssenteret) i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk. Vi har utarbeidet et modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til det å gi helseinformasjon til pasienter og pårørende.

Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for å kunne medvirke i lærings- og mestringstilbud innen pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.